Změna č.1 územního plánu obce Loukov – grafická částKoordinační výkes

Výkres širších vztahů

Vykres VPS, VPO a asanaci navrh PS

Vykres VPS, VPO a asanací

Hlavní výkres návrh PS celkový

Hlavní výkres návrh PS

Hlavní výkres celkový

Hlavní výkres

Výkres základního členění návrh PS

Výkres základního členění

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu