ZASTUPITELSTVO

Ing. Antonín Zlámal starosta Libosváry
Martin Rosecký místostarosta Loukov
Jana Olivíková členka zastupitelstva Loukov
Petr Krbálek člen zastupitelstva Loukov
Bc. Marta Michaličková členka zastupitelstva Loukov
Jaroslav Bělík člen zastupitelstva Loukov
Milan Novák člen zastupitelstva Loukov
Hynek Kundera člen zastupitelstva Loukov
Jakub Olivík člen zastupitelstva Loukov
Martin Pecháček člen zastupitelstva Loukov
Ing. Leopold Voharek člen zastupitelstva Libosváry