Žádost o informace na základě zákona 106/1999Odpověď 1/2019