Výroční zpráva za rok 2019 o poskytování informací dle zák.č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím