Veřejná vyhláška změna územního plánu Loukov č.1Veřejná vyhláška

Návrh opatření obecné povahy

Text návrh změny

Odůvodnění změnové znění

Odůvodnění úplné znění

Odůvodnění

Výkres základního členění

Výkres základního členění - návrh ÚZ

Hlavní výkres

Hlavní výkres - celkem

Hlavní výkres - návrh ÚZ

Hlavní výkres - návrh ÚZ - celkem

Výkres VPS, VPO a a sanací

Výkres VPS, VPO a a sanací - návrh ÚZ

Výkres širších vztahů

Koordinační výkres

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu