Veřejná vyhláškadoručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje ZK a oznámení o konání veřejného projednání