Uzavření rozhledny Kelčský Javorník

Rozhledna Kelčský Javorník uzavřena do odvolání. Důvodem je zvýšená návštěvnost rozhledny, která je v rozporu s nařízením vlády ze dne 15. 3. 2020 č. 215 o omezeném pohybu osob.

Vážení návštěvníci rozhledny.

Apelujeme na Vás, dodržujte, prosím nařízení vlády ze dne 15. 3. 2020.
Usnesením vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření
hod. II. vláda nařizuje:

a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště
b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;

Usnesení nabylo platnosti ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00.

Rozhledna je bezesporu veřejně dostupným místem. Budeme velice rádi, pokud ji navštívíte, až se situace kolem nás uklidní, i kdyby to mě mělo trvat delší dobu, než je doposud avizováno.
V těchto dnech musíme všichni myslet nejen na sebe, ale i na ostatní. Prosím, neberte současnou situaci na lehkou váhu a chovejte se zodpovědně a ohleduplně.

Velké díky Vám všem.
M. Burdová, Podhostýnský mikroregion