Rubrika : ZŠ a MŠ Loukov

Co se dělo ve škole …

Vystoupení pro seniory
V sobotu 5. listopadu potěšili žáci školy naše starší spoluobčany kulturním vystoupení.

Rozsvěcení vánočního stromu
Krátkým vystoupením jsme zpestřili sobotní podvečer při této akci.

Vystoupení na Mikulášské besídce
Mikulášská besídka se konala v kulturním domě v sobotu 3. prosince. Čekání na příchod Mikuláše, anděla a čerty jsme zpříjemnili všem přítomným písničkami, básničkami a tancováním.

Úspěch žáků 1. ročníku
Žáci 1. ročníku získali krásné 2. místo ve výtvarné soutěži „ Olympijské hry 2016“, kterou pořádalo
SVČ Včelín Bystřice pod Hostýnem. Gratulujeme!

Sběr citronové a pomerančové kůry
Sdružení rodičů vyhlásilo sběr pomerančové a citronové kůry.
Při této příležitosti děkujeme všem, kteří se zapojili do sběru šípků.

Advent a výstava baněk
1.prosince jsme zavítali do zámku Lešná u Valašského Meziříčí, kde si pro školy připravili program o Adventu a vánočních zvycích. Žáci si prohlédli také výstavu obrazů Josefa Lady a výstavu nádherných skleněných baněk v historických zámeckých pokojích.

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Za zákonné zástupce byl do školské rady zvolen pan Zdeněk Zbožínek ml.

Složení školské rady
ing. Antonín Zlámal – zástupce zřizovatele
Mgr. Helena Šůstalová – za pedagogické pracovníky
Zdeněk Zbožínek – za zákonné zástupce

VÝZNAMNÉ VÝROČÍ ŠKOLY

8. října se konaly oslavy 135. výročí otevření školy v Loukově. Byl připraven dopolední i odpolední kulturní program, ve kterém vystoupili nejen naši žáci pod vedením ředitelky školy, třídních učitelek a vychovatelky, ale svou troškou přispěly také děti z mateřské školy pod vedením paní učitelky Zbrožové. O hudební program se postarali zejména bývalí žáci školy, kteří zde navštěvovali také hru na klávesy. Jmenovitě Anhelina Morzhul, Katka Bobková, Vojta Grygar, Jakub Zemánek a Viktorie Plášková. Kromě skladeb na klávesy jsme si mohli poslechnout také jednu skladbu na kytaru v podání Viktora Rozehnala. Každé vystoupení bylo po zásluze odměněno velkým potleskem. Program zpestřilo také vystoupení paní uč. Buchmannové, která za doprovodu své kolegyně ze ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem zazpívala dvě písně z pohádky „Nesmrtelná teta „.
Během programu přišla paní Fabiánová, která zde dlouhé roky působila nejprve jako učitelka a později ředitelka školy. Mrzí mne, že se nemohla ze zdravotních důvodů dostavit paní Miluše Marešová, která na škole také dlouhé roky působila jako ředitelka školy. Všem vystupujícím a hostům byly předány upomínkové předměty. Škola byla otevřena pro veřejnost do 16 hod. , každý, kdo si udělal čas, si mohl školu prohlédnout. Velkou pochvalu zaslouží prváčci, kteří teprve po měsíčním působení ve škole své vystoupení zvládli na výbornou.

Mgr. Jarmila Mikulíková

LOUKOVSKÁ ŠKOLA SLAVILA

skola

Je tomu již 135 let, kdy můj prapradědeček pan Jan Kaďůrek /starosta obce/ č.p. 59 nechal postavit naši školu.
V sobotu 8. října již v dopoledních hodinách nás vítala „naše škola“ celá vyzdobená a v plném lesku. Před školou hrála živá hudba, žáci ZUŠ z Bystřice pod Hostýnem, pod taktovkou učitele ZUŠ p. Češka. Kdo chtěl, mohl si prohlédnout všechny přístupné prostory školy. V 10:45 začal program. Nejdříve školkaři s paní uč. Zbrožovou a pak následovalo vystoupení žáků 1. – 5. třídy a družiny. Je vidět, že je škola pod vedením paní ředitelky Mikulíkové a ostatních paní učitelek – Baďurová, Šůstalová, Vymětalíková určitě hodně pěkného do života naučí. Všechna vystoupení byla odměněna bouřlivým potleskem. Potom následovalo hudební vystoupení bývalých žáků školy pod vedením paní učitelky Buchmannové a za doprovodu paní učitelky Chlebníkové. Na závěr zazpívala paní uč. Buchmannová krásnou píseń z pohádky Nesmrtelná teta. Po děkovačce byla přivítána bývalá ředitelka paní Fabiánová, která přišla v průběhu programu. Za pěkný program poděkoval starosta obce pan Zlámal. Po malém pohoštění jsem odešla s hezkými zážitky k domovu.

Antonie Pešlová z Loukova

Plavecký výcvik

16. září bude zahájen plavecký výcvik na bazéně v Holešově. Výcviku se účastní žáci 1. a 2. ročníku. Odjíždíme po 1. vyučovací hodině.

Rodiče 1. ročníku již byli informováni 1. školní den, všichni žáci ještě dostanou písemně pro rodiče další potřebné informace i s prohlášením o bezinfekčnosti, které donesou zpět do školy.

Připomínáme dále rodičům včasné omlouvání nepřítomnosti ve škole – zapisovat do omluvného listu, omluvenku do ŠD dodat také písemně a odhlašování obědů u vedoucí školní jídelny na tel. č. 573 390 126. /bylo též uvedeno na přihlášce ke stravování/.

Bystřické dřevosochání

V úterý 13. září jsme přijali pozvání na BYSTŘICKÉ DŘEVOSOCHÁNÍ, které pořádá Střední průmyslová škola nábytkářská a obchodní. Pro žáky jsou připraveny dílničky, každý bude mít možnost si vyrobit jednoduchý výrobek ze dřeva. Odjíždíme v 9 hod. od školy objednaným autobusem. Návrat na 4. vyuč. hodinu.

Turnaj v pexesu

5. září proběhl turnaj v pexesu. Žáci si tak mohli procvičit svoji paměť a postřeh.
V každém ročníku byli první tři nejlepší odměněni diplomem a drobnou cenou.

1.ročník
1.místo – Tomáš Zbožínek
2.místo – Adrian Kolář
3.místo – Míša Koláčková, Amálka Hurtová

2.ročník
1.místo – Adam Kaďůrek
2.místo – Tonička Smékalová
3.místo – Ondra Zemánek

3.ročník
1.místo – Veronika Petrášová
2.místo – Dominik Kolář
3.místo – Oliver Rozehnal

4. a 5. ročník
1.místo – Radim Dolák
2.místo – Matouš Koutný
3.místo – Vláďa Smékal

SENZAČNÍ DEN DĚTÍ

Páteční dopoledne 3. června si naši žáci náramně užili. V rámci oslav DNE DĚTÍ jsme se vypravili do Zlína, kde končil 56. ročník filmového festivalu pro děti.
Pan Pešl nás vysadil u nákupního centra Zlaté jablko a my jsme zamířili přes náměstí, kde už se pomalu chystaly odpolední atrakce, k zámku, kde byly připraveny workshopy – vyrábění masek z papíru, záložek, malování na obličej, stavebnice Lego, mohli si také naplnit pytlíčky levandulí, zahrát šipky a to vše zadarmo ! Na nádvoří zámku probíhalo hudební vystoupení Standy a Vandy.
Během veselého programu si žáci zazpívali známé písničky z pohádek, zatancovali a měli také možnost vyhrát cédéčko, protože ten, kdo uhádl hudební hádanku, tak jej vyhrál. A protože máme šikovné žáky, tak samozřejmě i oni si někteří tuto výhru domů odvezli. A to vše zadarmo! Na úplný závěr jsme všichni dostali „dar-nedar“ – razítko na ruku.
Příjemné bylo setkání se známými televizními postavami Jů a Helé a večerníčkem. Zajímavostí bylo také improvizované studio České televize, které bylo před zámkem a v parku potom různé atrakce, Zorbing, stánky se zmrzlinou a ledovou tříští, které nemohly zůstat bez povšimnutí. A už se utrácely penízky. Jsem ráda, že se výlet dětem líbil a většina z nich prohlásila, že to byl super zážitek!
Pomalovaní, částečně unavení a hladoví jsme se v jednu hodinu po poledni vraceli do školy.
Ale někteří by tam klidně zůstali, protože právě v jednu hodinu se rozjížděly ty obrovské skákací hrady a různé atrakce na náměstí. Tak snad příště !

ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE

Ve čtvrtek 19. 5. se konala recitační soutěž. Potěšilo nás, že se do této soutěže zapojilo více žáků než do pěvecké. Jako vždy byla rozdělena na 2 kategorie. V 1. kategorii byla zařazena 1. a 2. třída a zúčastnilo se patnáct žáků. Na prvním místě se umístila Emilka Hradilová, na druhém místě se umístili Kristýna Halenčáková a Radim Hlavička a na krásném třetím místě se umístili Jana Mikulíková a Jakub Nenutil.

V 2. kategorii soutěžila 3., 4. a 5. třída a zúčastnilo se 11 žáků. Na prvním místě se umístil Jirka Pohlotka, na druhém místě skončil Matěj Václavík a na třetím místě se umístili Lidka Kroupová a Jakub Zemánek.

Ti, co nezvítězili, nemusí být smutní, protože jsou odvážní, že se vůbec zúčastnili a odrecitovali.

1 2 3 5