Rubrika : ZŠ a MŠ Loukov

PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ

Dne 7.4 2016 se konala soutěž s ekologickým zaměřením “Poznej a chraň“. Šest žáků z naší školy se vydalo do Holešova do TYMY centra. Soutěžilo se ve skupinkách po třech žácích. Úkoly byly rozděleny na část poznávací a test.

Soutěže se zúčastnili: Pavel Dolák, Natálie Drcmánková, Jakub Zemánek z 5. ročníku
Radim Dolák, Matouš Koutný, Viktor Rozehnal ze 4. ročníku

Naše týmy se sice neumístily na žádném z předních míst, přesto si všichni žáci soutěž pěkně užili a získali další zkušenosti.

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ DO MŠ LOUKOV

Vzhledem k volné kapacitě MŠ byly přijaty všechny děti
( z důvodu ochrany osobních údajů jsou děti uvedeny pod registračním číslem)

č. j. 1/2016/MS
č. j. 2/2016/MS
č. j. 3/2016/MS
č. j. 4/2016/MS
č. j. 5/2016/MS
Č. j. 6/2016/MS
č. j. 7/2016/MS
č. j. 8/2016/MS
č. j. 9/2016/MS
č. j. 10/2016/MS
č. j. 11/2016/MS

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

V Loukově dne 4. 5. 2016

Mgr . Jarmila Mikulíková
ředitelka školy

PROJEKT VELIKONOCE – VYHODNOCENÍ

Už tři dny před velikonočními prázdninami se naší školou nesla velikonoční nálada. V projektových dnech „Naše Velikonoce“ se žáci dozvěděli mnoho nového a zajímavého z tradic a zvyků, které se váží právě s těmito svátky. Byla vyhlášena soutěž „o nejpěknější velikonoční vajíčko“. Žáci v rámci výtvarných a pracovních činností vytvářeli nejrůznějšími technikami, např. sypání a lepení kuskusu, pohanky, barevného zdobení, lepení vlny, malování barvou, vyškrabování, zajímavé a neobvyklé kraslice. Všem se vajíčka moc povedla, a proto, když měly paní učitelky vybrat z každého ročníku tři nejpěknější, tak to bylo pro ně moc těžké rozhodování. Někteří žáci se snažili vyrobit zajímavé kraslice doma s rodiči a ti byli ohodnoceni ještě navíc. A jak to dopadlo?

Nejpovedenější velikonoční vajíčka měli:
1. třída – Nicolka Molková, Adam Kaďůrek, Esterka Kaďůrková
2. třída – Veronika Petrášová, Janička Ráblová, Kristýnka Halenčáková
3. třída – Leonka Dohnalová, Liduška Kroupová, Jirka Pohlotka
4. třída – Matouš Koutný, Vláďa Smékal, Radim Dolák
5. třída – Pavel Dolák, Jakub Zemánek, Katka Klasová

Domácí výrobky – Viktor Rozehnal, Markéta Hlavičková, Natálie Drcmánková

V literární soutěži si vedli nejlépe žáci 4. a 5. ročníku a tady jsou výsledky.
1. místo – Vláďa Smékal – 4. ročník
2. místo – Pavel Dolák – 5. ročník
3. místo – Veronika Olivíková – 4. ročník
Zvláštní cenu získala Bára Fialová a Natálie Drcmánková.

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ve čtvrtek 7. dubna proběhne v Mateřské škole Loukov zápis nových dětí na školní rok 2016-2017 a to v době od 10.00 do 14.00 hod.
K zápisu mohou přijít i děti, které dosáhnou v průběhu tohoto školního roku dva a půl roku.
Rodiče si přinesou k zápisu rodný list dítěte a občanský průkaz.

ŠKOLA INFORMUJE

PROJEKT VELIKONOCE
V těchto dnech probíhá projekt VELIKONOCE, ve kterém budou žáci soutěžit o nejkrásnější velikonoční vajíčko, starší žáci se zapojí do literární soutěže, připomeneme si velikonoční zvyky, žáci budou tvořit básně s jarní tématikou a všechny soutěže budou vyhodnoceny. Už se těšíme se na pěkné práce a výtvory.

SOUTĚŽ HOSTÝNSKÁ PÍŠŤALIČKA
Dne 16. března 2016 se v ZUŠ Bystřice pod Hostýnem konal již 22. ročník soutěže ve zpěvu valašských lidových písní „O HOSTÝNSKOU PÍŠŤALIČKU“. Zpěváci základních škol soutěžili ve třech kategoriích a předvedli vynikající výkony.
Naši školu reprezentovali Radim Hlavička (2. ročník), Barbora Fialová (5. ročník) a Jakub Zemánek (5. ročník).
V první kategorii 1. až 3. tříd se na 3. a 2. místě umístili žáci ZŠ Bratrství a 1. místo vybojovala Sofie Červenková z 1. ZŠ Holešov.

Ve druhé, nejvíce obsazené, kategorii změřili své síly žáci 4. až 6. tříd. O bronzovou příčku se podělila Monika Ponížilová z 1. ZŠ Holešov s Evou Furchovou ze ZŠ Kostelec, stříbro porota udělila Jakubu Zemánkovi ze ZŠ Loukov a zlato vybojovala Lucie Adamíková z 1. ZŠ Holešov. Všem zúčastněným žákům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy!

PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ „POZNEJ A CHRAŇ“
Žáci 4. a 5. ročníku nás budou reprezentovat na 18. ročníku ekologické soutěže Poznej a chraň, kterou pořádá ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek. Soutěž se bude konat v dubnu ve SVČ TYMY Holešov.

1 2 3 5