Rubrika : ZŠ a MŠ Loukov

KONEC ROKU V ZŠ LOUKOV

ORGANIZACE POSLEDNÍCH ŠKOLNÍCH DNÍ
28. 6. – výlet žáků navštěvujících náboženství
– tělovýchovná vycházka

29. 6. – zkráceno vyučování, úklid pomůcek, vyhodnocení sběru papíru
– oběd v 11 hod, ŠD do 15,30 hod.

30. 6. – vydání vysvědčení, rozloučení s pátˇáky,
– oběd nebude, ŠD do 14 hod.

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ PRÁZDNIN

ČERVENEC – 3. 7 – 14. 7.
SRPEN – MŠ BUDE UZAVŘENA

Červen v ZŠ Loukov

CO NÁS ČEKÁ
1.6. FOCENÍ TŘÍD + FOCENÍ S KAMARÁDY /KDO BUDE MÍT ZÁJEM/

7.6. ŠKOLNÍ VÝLET – RANČ KOSTELANY

16.6. OLYMPIÁDA MALOTŘÍDNÍCH ŠKOL V KROMĚŘÍŽI

SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘIPRAVUJE NA 10.6. DĚTSKÝ DEN NA CVIČÁKU V LOUKOVĚ.

Žáci ještě dostanou podrobnější informace k jednotlivým akcím.

Anglický Decathlon

V pátek 21. 4. se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili soutěže v anglickém jazyce. Hned po 8. hodině ráno odjeli do Bystřice pod Hostýnem do ZŠ Bratrství Čechů a Slováků. Soupeře jim dělali žáci z pořádající školy a žáci ze ZŠ Masarykovy.

Celá soutěž byla pojata jako týmová práce skupin, jejichž členové byli náhodně vylosováni ze všech účastníků. Došlo tak k promíchání dětí z různých škol, ty potom musely spolupracovat, i když se navzájem neznaly. V těchto skupinách absolvovali celkem 10 stanovišť s různými úkoly.

Z našich žáků se na 1. místě umístila skupina s Radimem Dolákem, 2. místo obsadila skupina s Vláďou Smékalem a Liduškou Kroupovou a 3. místo získal tým s Viktorem Rozehnalem. Všichni další účastníci se umístili na 4. místě!

Zápis do 1. ročníku Základní školy a Mateřské školy Loukov pro školní rok 2017/2018

Termín : středa 19. dubna 2017 od 14 do 16:30 hod.
Místo : budova základní školy, 1. patro

Zapisujeme děti, které se narodily v období od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a děti, které měly odloženou školní docházku /letos přijdou k zápisu podruhé/. Vyjímečně mohou být zapsány i děti narozené do 30. 6. 2012.

Povinnost zákonných zástupců přihlásit dítě k zápisu do školy vyplývá z § 36 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ ve znění pozdějších předpisů.

Kritéria pro přijímání dětí :

– děti ze spádové oblasti Loukov, ale i z jiných obcí
– maximálně lze přijmout 25 žáků

U zápisu zákonní zástupci předloží :

– rodný list dítěte
– průkaz totožnosti – OP, pas
– pokud budou žádat o odklad povinné školní docházky, přiloží ke své žádosti doporučení školského poradenského zařízení /PPP nebo SPC /a lékaře nebo klinického psychologa a to do 30. 4. 2017.

Zápis se bude skládat z části formální /vyplnění potřebných formulářů/ a neformální /rozhovor učitelky s dítětem, pokud rodič bude souhlasit/. Součástí bude seznámení s Desaterem pro předškoláky.
Zápis do 1. třídy je slavnostní událost v životě dítěte. Není třeba se bát neúspěchu. Těšíme se na Vás !

NEJBLIŽŠÍ AKCE

12. 4. – velikonoční jarmárek od 15:15 h.
13. 4. – velikonoční prázdniny – ŠD uzavřena, MŠ otevřena
19. 4. – zápis do 1. ročníku od 14 do 16,30 h.
21. 4. – konverzační soutěž v anglickém jazyce v Bystřici pod Hostýnem
25. 4. – návštěva výstavy a exkurze do parku v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, odjezd v 8.30 h. objednaným autobusem
25. 4. – individuální pohovory
27. 4. – dopravní výchova pod vedením p.Valenty – žáci 4. ročníku, příprava na závěrečné jízdy

Sběr starého papíru bude probíhat poslední týden v dubnu a první týden v květnu.
Zápis do MŠ Loukov bude 15.května od 10 do 16 hod.

ÚSPĚCH PÁŤÁKŮ

Velmi dobře si vedli páťáci na ekologické soutěži „POZNEJ A CHRAŇ“ v Holešově.
Soutěž měla dvě části – teoretickou a praktickou.
Družstvo ve složení Radim Dolák, Viktor Rozehnal a Matouš Koutný získalo krásné 5. místo a Vláďa Smékal s Veronikou Olivíkovou získali 6. místo. V konkurenci 13ti družstev je to určitě pěkný úspěch. Gratulujeme a chválíme.

VÝSLEDKY RECITAČNÍ SOUTĚŽE

MLADŠÍ ŽÁCI
1.MÍSTO – LAURA KUNZOVÁ – 1. ROČ., TONIČKA SMÉKALOVÁ-2. ROČ.
2.MÍSTO – MARUŠKA HLAVIČKOVÁ – 1.ROČ.
3.MÍSTO – MILAN JAKUBEC – 1. ROČ., DAVID MORZHUL – 2. ROČ.

STARŠÍ ŽÁCI
1.MÍSTO – JIRKA POHLOTKA – 4. ROČ.
2.MÍSTO – VLÁĎA SMÉKAL – 5. ROČ.
3.MÍSTO – DOMINIK KOLÁŘ – 3. ROČ.

1 2 3 7