Rubrika : ZŠ a MŠ Loukov

SENZAČNÍ DEN DĚTÍ

Páteční dopoledne 3. června si naši žáci náramně užili. V rámci oslav DNE DĚTÍ jsme se vypravili do Zlína, kde končil 56. ročník filmového festivalu pro děti.
Pan Pešl nás vysadil u nákupního centra Zlaté jablko a my jsme zamířili přes náměstí, kde už se pomalu chystaly odpolední atrakce, k zámku, kde byly připraveny workshopy – vyrábění masek z papíru, záložek, malování na obličej, stavebnice Lego, mohli si také naplnit pytlíčky levandulí, zahrát šipky a to vše zadarmo ! Na nádvoří zámku probíhalo hudební vystoupení Standy a Vandy.
Během veselého programu si žáci zazpívali známé písničky z pohádek, zatancovali a měli také možnost vyhrát cédéčko, protože ten, kdo uhádl hudební hádanku, tak jej vyhrál. A protože máme šikovné žáky, tak samozřejmě i oni si někteří tuto výhru domů odvezli. A to vše zadarmo! Na úplný závěr jsme všichni dostali „dar-nedar“ – razítko na ruku.
Příjemné bylo setkání se známými televizními postavami Jů a Helé a večerníčkem. Zajímavostí bylo také improvizované studio České televize, které bylo před zámkem a v parku potom různé atrakce, Zorbing, stánky se zmrzlinou a ledovou tříští, které nemohly zůstat bez povšimnutí. A už se utrácely penízky. Jsem ráda, že se výlet dětem líbil a většina z nich prohlásila, že to byl super zážitek!
Pomalovaní, částečně unavení a hladoví jsme se v jednu hodinu po poledni vraceli do školy.
Ale někteří by tam klidně zůstali, protože právě v jednu hodinu se rozjížděly ty obrovské skákací hrady a různé atrakce na náměstí. Tak snad příště !

ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE

Ve čtvrtek 19. 5. se konala recitační soutěž. Potěšilo nás, že se do této soutěže zapojilo více žáků než do pěvecké. Jako vždy byla rozdělena na 2 kategorie. V 1. kategorii byla zařazena 1. a 2. třída a zúčastnilo se patnáct žáků. Na prvním místě se umístila Emilka Hradilová, na druhém místě se umístili Kristýna Halenčáková a Radim Hlavička a na krásném třetím místě se umístili Jana Mikulíková a Jakub Nenutil.

V 2. kategorii soutěžila 3., 4. a 5. třída a zúčastnilo se 11 žáků. Na prvním místě se umístil Jirka Pohlotka, na druhém místě skončil Matěj Václavík a na třetím místě se umístili Lidka Kroupová a Jakub Zemánek.

Ti, co nezvítězili, nemusí být smutní, protože jsou odvážní, že se vůbec zúčastnili a odrecitovali.

PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ

Dne 7.4 2016 se konala soutěž s ekologickým zaměřením “Poznej a chraň“. Šest žáků z naší školy se vydalo do Holešova do TYMY centra. Soutěžilo se ve skupinkách po třech žácích. Úkoly byly rozděleny na část poznávací a test.

Soutěže se zúčastnili: Pavel Dolák, Natálie Drcmánková, Jakub Zemánek z 5. ročníku
Radim Dolák, Matouš Koutný, Viktor Rozehnal ze 4. ročníku

Naše týmy se sice neumístily na žádném z předních míst, přesto si všichni žáci soutěž pěkně užili a získali další zkušenosti.

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ DO MŠ LOUKOV

Vzhledem k volné kapacitě MŠ byly přijaty všechny děti
( z důvodu ochrany osobních údajů jsou děti uvedeny pod registračním číslem)

č. j. 1/2016/MS
č. j. 2/2016/MS
č. j. 3/2016/MS
č. j. 4/2016/MS
č. j. 5/2016/MS
Č. j. 6/2016/MS
č. j. 7/2016/MS
č. j. 8/2016/MS
č. j. 9/2016/MS
č. j. 10/2016/MS
č. j. 11/2016/MS

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

V Loukově dne 4. 5. 2016

Mgr . Jarmila Mikulíková
ředitelka školy

1 2 3 5