Rubrika : ZŠ a MŠ Loukov

VÝSLEDKY RECITAČNÍ SOUTĚŽE

MLADŠÍ ŽÁCI
1.MÍSTO – LAURA KUNZOVÁ – 1. ROČ., TONIČKA SMÉKALOVÁ-2. ROČ.
2.MÍSTO – MARUŠKA HLAVIČKOVÁ – 1.ROČ.
3.MÍSTO – MILAN JAKUBEC – 1. ROČ., DAVID MORZHUL – 2. ROČ.

STARŠÍ ŽÁCI
1.MÍSTO – JIRKA POHLOTKA – 4. ROČ.
2.MÍSTO – VLÁĎA SMÉKAL – 5. ROČ.
3.MÍSTO – DOMINIK KOLÁŘ – 3. ROČ.

ŠKOLIČKA PRO PŘEDŠKOLÁKY

Vážení rodiče,

zveme Vaše děti – budoucí prvňáčky na 1. setkání, které bude ve středu

15. března 2017 od 15:30 do 16:30 hod. v naší základní škole.

Cílem je usnadnit dětem přechod ze školky do školy.

Děti poznají rodinné prostředí naší školy, budou rozvíjet řečové dovednosti, jemnou a hrubou motoriku, prohlubovat početní představy.

Jakékoliv dotazy Vám zodpovíme na tel. 573 390 143.

TĚŠÍME SE NA VÁS !

Karaoke soutěž

V úterý, 31.1.2017, v den, kdy děti dostávají pololetní vysvědčení, měli naši školáci zpestřené dopoledne soutěží v karaoke zpěvu. Zúčastnilo se několik odvážných jednotlivců i skupinek od 1. až po 5. ročník.
Zazněly písničky z pohádek (D. Morzhul – Pod dubem, za dubem), umělé (J. Mikulíková – Tři citronky, L. Kunzová a B. Babičová – Mravenčí ukolébavka, J. Pohlotka – Tři čuníci,
L. Kunzová – Halelluja, M. Koutný, V. Smékal a R. Dolák – 10 malých černoušků) a také moderní (T. Smékalová a N. Molková – Schody z nebe). V. Petrášová a N. Blahová ze 3. třídy si dokonce vybraly a zazpívaly anglickou píseň Roar.
Všichni účastníci zpívali do mikrofonu a oživením soutěže byly i tři písně zazpívané učitelským sborem.

Mgr. Helena Šůtalová

Vánoční tvořivé dílny pro rodiče

Ve čtvrtek, 15. prosince 2016, se na naší škole, uskutečnily tvořivé vánoční dílny pro rodiče a děti. Dílny nahradily tradiční vánoční besídku. Tuto akci školy jsme pojali formou utužování vzájemných vztahů mezi rodiči, dětmi a školou.
V rámci společného odpoledne si rodiče se svými dětmi mohli vyrobit různé vánoční dekorace. Byly připraveny 4 dílny, v každé kmenové třídě jedna. Děti si odnášely úsměv na tváři ze svých vyrobených věcí, jako byl například – kapřík, andílek, blahopřání, vánoční stromeček z papíru, vánoční přáníčko a mnoho dalšího.

Myslíme, že akce se nám vydařila a jak rodiče, děti, tak i zaměstnanci školy, si odpoledne pěkně užili.

Mgr. E. Vymětalíková

Loukovská SUPERSTAR

Ve čtvrtek, 22.prosince 2016, se v rámci naší školy, při zakončení roku 2016, před vánočními prázdninami, uskutečnila tradiční Loukovská superstar. Po první vyučovací hodině, kde si děti ve svých třídách rozdaly dárky, zazpívaly koledy a podělily se o vzorky vánočního cukroví, se přesunuly do třídy 2. a 5. ročníku, kde byly připraveny podmínky pro tradiční Loukovskou superstar. Děti si mezi sebou zasoupeřily, jak v různých kouzlech, které si pro své spolužáky a kamarády připravily, tak v písních, tancích apod. Mohli jsme shlédnout ukázku karate, které nám předvedl Viktor Rozehnal a sklidil za své představení nemalý potlesk. Dále vystoupili chlapci s ukázkou kondičního cvičení a děvčata z 3. a 4. třídy nás překvapily svou těžkou úlohou – hádání dle vůně a chuti. Prvňáčci vystoupili s pěknými vánočními básněmi a překvapili krásným zpěvem. Děti si akci velice užily, ty které nevystupovaly, podporovaly své kamarády potleskem. Každý soutěžící obdržel krásnou cenu.
Na konci soutěže popřála paní ředitelka všem krásné vánoční svátky a podpořila je pěknými slovy do roku 2017.

Mgr. E. Vymětalíková

Co se dělo ve škole …

Vystoupení pro seniory
V sobotu 5. listopadu potěšili žáci školy naše starší spoluobčany kulturním vystoupení.

Rozsvěcení vánočního stromu
Krátkým vystoupením jsme zpestřili sobotní podvečer při této akci.

Vystoupení na Mikulášské besídce
Mikulášská besídka se konala v kulturním domě v sobotu 3. prosince. Čekání na příchod Mikuláše, anděla a čerty jsme zpříjemnili všem přítomným písničkami, básničkami a tancováním.

Úspěch žáků 1. ročníku
Žáci 1. ročníku získali krásné 2. místo ve výtvarné soutěži „ Olympijské hry 2016“, kterou pořádalo
SVČ Včelín Bystřice pod Hostýnem. Gratulujeme!

Sběr citronové a pomerančové kůry
Sdružení rodičů vyhlásilo sběr pomerančové a citronové kůry.
Při této příležitosti děkujeme všem, kteří se zapojili do sběru šípků.

Advent a výstava baněk
1.prosince jsme zavítali do zámku Lešná u Valašského Meziříčí, kde si pro školy připravili program o Adventu a vánočních zvycích. Žáci si prohlédli také výstavu obrazů Josefa Lady a výstavu nádherných skleněných baněk v historických zámeckých pokojích.

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Za zákonné zástupce byl do školské rady zvolen pan Zdeněk Zbožínek ml.

Složení školské rady
ing. Antonín Zlámal – zástupce zřizovatele
Mgr. Helena Šůstalová – za pedagogické pracovníky
Zdeněk Zbožínek – za zákonné zástupce

VÝZNAMNÉ VÝROČÍ ŠKOLY

8. října se konaly oslavy 135. výročí otevření školy v Loukově. Byl připraven dopolední i odpolední kulturní program, ve kterém vystoupili nejen naši žáci pod vedením ředitelky školy, třídních učitelek a vychovatelky, ale svou troškou přispěly také děti z mateřské školy pod vedením paní učitelky Zbrožové. O hudební program se postarali zejména bývalí žáci školy, kteří zde navštěvovali také hru na klávesy. Jmenovitě Anhelina Morzhul, Katka Bobková, Vojta Grygar, Jakub Zemánek a Viktorie Plášková. Kromě skladeb na klávesy jsme si mohli poslechnout také jednu skladbu na kytaru v podání Viktora Rozehnala. Každé vystoupení bylo po zásluze odměněno velkým potleskem. Program zpestřilo také vystoupení paní uč. Buchmannové, která za doprovodu své kolegyně ze ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem zazpívala dvě písně z pohádky „Nesmrtelná teta „.
Během programu přišla paní Fabiánová, která zde dlouhé roky působila nejprve jako učitelka a později ředitelka školy. Mrzí mne, že se nemohla ze zdravotních důvodů dostavit paní Miluše Marešová, která na škole také dlouhé roky působila jako ředitelka školy. Všem vystupujícím a hostům byly předány upomínkové předměty. Škola byla otevřena pro veřejnost do 16 hod. , každý, kdo si udělal čas, si mohl školu prohlédnout. Velkou pochvalu zaslouží prváčci, kteří teprve po měsíčním působení ve škole své vystoupení zvládli na výbornou.

Mgr. Jarmila Mikulíková

1 2 3 6