Rubrika : Úřední deska

Rozpočtové opatření č. 6/2017
Rozpočtové opatření č. 5/2017
Rozpočtové opatření č. 4/2017
Rozpočtové opatření č. 3/2017
Rozpočtové opatření č. 2/2017
Závěrečný účet 2016Závěrečný účet 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Výkaz zisku a ztrát 2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Rozvaha 2016

Přílohy

PMR – Rozpočtové opatření číslo 1Informace o schválení rozpočtového opatření č. 1 PMR 2017

Závěrečný účet PMR 2016Kontrola vnitrovýkazových vazeb

Zpráva o přezkoumání hospodaření 2016

Příloha

Rozvaha PMR 2016

Výsledovka PMR 2016

Změna rozpisu rozpočtu č. 1
Informace o schválených dokumentech DSO
Informace o schválených dokumentech Podhostýnského mikroregionu
Schválený rozpočet obce Loukov na rok 2017
Nedostatečně identifikované pozemky v katastru


Rozpočtový výhled 2017 – 2020
Rozpočtové opatření č. 1/2017
Seznam nemovitých věcí s nedostatečnou identifikacíVýzva občanům

Seznam

Smlouva o příspěvku na DOSmlouva o příspěvku na DO

Dodatek č.1

Dodatek č.2
1 2 3