Rubrika : Úřední deska

Schváleno rozpočtové opatření číslo 1
Schválený závěrečný účet obce Loukov 2018Schválený závěrečný účet 2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2018

Rozvaha 2018

Výkaz zisku a ztráty 2018

Příloha 2018

Zpráva auditora 2018

Závěrečný účet a účetní závěrka obce Loukov za rok 2018Účetní závěrka 2018

Závěrečný účet 2018

Rozpočtové opatření č. 3/2019ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 3/2019

Rozpočtové opatření č. 2/2019
Opatření obecné povahy – povinnosti vlastníka lesaOpatření obecné povahy - povinnosti vlastníka lesa

Rozpočtové opatření č. 1/2019Rozpočtové opatření 01/2019

Schválený rozpočet na rok 2019Schválený rozpočet na rok 2019

Návrh rozpočtu na rok 2019Návrh rozpočtu na rok 2019

Příloha

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 8/2018ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 8/2018

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 7/2018ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 7/2018

Informace PMRInformace PMR o schválení RO č.4 a o schválení rozpočtu na rok 2019

Rozpočtové opatření č. 6/2018Rozpočtové opatření 06/2018

Rozpočtové opatření č. 5/2018
Rozpočtové opatření č. 4/2018Rozpočtové opatření č. 4/2018

Rozpočtové opatření č. 3/2018Rozpočtové opatření č. 3/2018

Rozpočtové opatření č.2/2018Rozpočtové opatření č.2

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Závěrečný účet 2017Rozvaha 2017

Výkaz zisků a ztrát 2017

Závěrečný účet 2017

Zpráva o přezkoumání hospodaření

Výkaz FIN 2-12M

Příloha

Rozpočtové opatření č. 1/2018
1 2 3 4