Rubrika : Úřední deska

Veřejná vyhláška – návrh OOP – stanovení místní úpravy provozu (Nivky)Veřejná vyhláška

Mapa

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva 9.7.2019
Rozpočtové opatření č. 5/2019Rozpočtové opatření 05/2018

Rozpočtové opatření č.4/2019Rozpočtové opatření 04/2019

Schváleno rozpočtové opatření číslo 1
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva 19.6.2019
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva 9.7.2019
Závěrečný účet a účetní závěrka obce Loukov za rok 2018Účetní závěrka 2018

Závěrečný účet 2018

Navýšení ceny vodného od 1.7.2019
Veřejná vyhláška 24.6.2019Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Právní stav

Rozpočtové opatření č. 3/2019ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 3/2019

Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacíchVeřejná vyhláška

Technická zpráva

Mapové podklady

Mapové podklady

Návrh závěrečného účtu PMR 2018.PMR - Návrh závěrečného účtu za rok 2018

PMR - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2018

PMR - Rozvaha 2018

PMR - Výkaz zisku a ztráty 2018

PMR - Příloha 2018

PMR - Zpráva č. 2722018 EKO o výsledku přezkoumání hospodaření

Veřejná vyhláška – dodatečné povolení stavbyVeřejná vyhláška - dodatečné povolení stavby

Návrh závěrečného účtu 2018Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2018

Rozvaha 2018

Výkaz zisku a ztráty 2018

Příloha 2018

Zpráva auditora 2018

Veřejná vyhláška – Loukov kanalizace a ČOVVeřejná vyhláška - Loukov kanalizace a ČOV

Rozpočtové opatření č. 2/2019
Usnesení z jednání Obecního zastupitelstva obce Loukov ze dne 10.4.2019
Svazek obcí pro hospodaření s odpadySvazek obcí pro hospodaření s odpady

Opatření obecné povahy – povinnosti vlastníka lesaOpatření obecné povahy - povinnosti vlastníka lesa
1 2 3 4