Rubrika : Úřední deska

Informace č. 4 PMR
Usnesení z jednání Obecního zastupitelstva Loukov ze dne 30. 5. 2018
Změna č.1 územního plánu obce Loukov – grafická částKoordinační výkes

Výkres širších vztahů

Vykres VPS, VPO a asanaci navrh PS

Vykres VPS, VPO a asanací

Hlavní výkres návrh PS celkový

Hlavní výkres návrh PS

Hlavní výkres celkový

Záměry prodejeZáměry prodeje 1

Záměry prodeje 2

Změna č.1 územního plánu obce Loukov – textová částZměna č.1 Územního plánu Loukov

VYhláška

Odůvodnění - změnové znění

Odůvodnění

Odůvodnění - úplné znění

Odůvodnění - návrh změny

Rozpočtové opatření č.2/2018Rozpočtové opatření č.2

Rozhodnutí ve věci dočasného vyloučení vstupu do lesa
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Závěrečný účet PMR 2017


Vyúčtování vodného a stočného za rok 2017
1 2 3 7