Rubrika : Úřední deska

Informace PMRInformace PMR o schválení RO č.4 a o schválení rozpočtu na rok 2019

Kolaudační souhlasKolaudační souhlas

Rozhodnutí o povolení stavbyRozhodnutí o povolení stavby

Veřejná vyhláškaVeřejná vyhláška

Usnesení z jednání Obecního zastupitelstva obce Loukov ze dne 19.12.2018Usnesení z jednání Obecního zastupitelstva obce Loukov ze dne 19. 12. 2018

Rozpočtové opatření č. 5/2018
Rozpočtové opatření č. 4/2018Rozpočtové opatření č. 4/2018

Seznam majetku ve vlastnictví státu s nedostatečnou identifikacíVýzva

Seznam

Rozpočtové opatření č. 3/2018Rozpočtové opatření č. 3/2018

Rozpočtové opatření č.2/2018Rozpočtové opatření č.2

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Závěrečný účet 2017Rozvaha 2017

Výkaz zisků a ztrát 2017

Závěrečný účet 2017

Zpráva o přezkoumání hospodaření

Výkaz FIN 2-12M

Příloha

Rozpočtové opatření č. 01/2018
Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpadyZávěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady

Schválený rozpočet obce na rok 2018
Seznam nemovitostí s nedostatečnou identifikací


Návrh rozpočtového výhledu 2019-2021
Návrh rozpočtu na rok 2018
Rozpočtové opatření 10/2018
Rozpočtové opatření 9/2017
1 2 3