Rubrika : Úřední deska

Veřejná vyhláška


Rozpočtové opatření 2017
Informace o schválení ZÚ PMR 2016
Rozpočtové opatření
Záměr prodeje
Závěrečný účet 2016Závěrečný účet 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Výkaz zisku a ztrát 2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Rozvaha 2016

Přílohy

Závěrečný účet svazku obcí pro hospodaření s odpadyZávěrečný účet svazku obcí pro hospodaření s odpady

Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 26.4.2017
PMR – Rozpočtové opatření číslo 1Informace o schválení rozpočtového opatření č. 1 PMR 2017

Závěrečný účet PMR 2016Kontrola vnitrovýkazových vazeb

Zpráva o přezkoumání hospodaření 2016

Příloha

Rozvaha PMR 2016

Výsledovka PMR 2016
1 2 3