Rubrika : Rozpočty

Rozpočtové opatření č. 6/2017
Rozpočtové opatření č. 5/2017
Rozpočtové opatření č. 4/2017
Rozpočtové opatření č. 3/2017
Rozpočtové opatření č. 2/2017
Závěrečný účet 2016Závěrečný účet 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Výkaz zisku a ztrát 2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Rozvaha 2016

Přílohy

Změna rozpisu rozpočtu č. 1
Schválený rozpočet obce Loukov na rok 2017
Rozpočtový výhled 2017 – 2020
Rozpočtové opatření č. 1/2017
Návrh rozpočtu 2017
Návrh rozpočtu Podhostýnského mikroregionu na rok 2017
Návrh rozpočtu – Svazku obcí pro hospodaření s odpady na rok 2017
Závěrečný účet za rok 2015Závěrečný účet za rok 2015

Příloha

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016Schválený rozpočet na rok 2016

NÁVRH ROZPOČTU 2016Návrh rozpočtu na rok 2016 - Obec Loukov

NÁVRH ROZPOČTU 2016Návrh rozpočtu Podhostýnského mikroregionu na rok 2016

NÁVRH ROZPOČTU 2016Svazek obcí pro hospodaření s odpady – Bystřice pod Hostýnem

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2014Závěrečný účet za rok 2014

Výkaz zisku a ztráty

Rozvaha

Příloha

Zpráva auditora

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU OBCÍ PRO HOSPODAŘENÍ S ODPADY – BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ZA ROK 2014ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU OBCÍ PRO HOSPODAŘENÍ S ODPADY – BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ZA ROK 2014
1 2 3