Rubrika : Rozpočty

Rozpočtový výhled 2017 – 2020
Rozpočtové opatření č. 1/2017
Návrh rozpočtu 2017
Návrh rozpočtu Podhostýnského mikroregionu na rok 2017
Návrh rozpočtu – Svazku obcí pro hospodaření s odpady na rok 2017
Závěrečný účet za rok 2015Závěrečný účet za rok 2015

Příloha

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016Schválený rozpočet na rok 2016

NÁVRH ROZPOČTU 2016Návrh rozpočtu na rok 2016 - Obec Loukov

NÁVRH ROZPOČTU 2016Návrh rozpočtu Podhostýnského mikroregionu na rok 2016

NÁVRH ROZPOČTU 2016Svazek obcí pro hospodaření s odpady – Bystřice pod Hostýnem

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2014Závěrečný účet za rok 2014

Výkaz zisku a ztráty

Rozvaha

Příloha

Zpráva auditora

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU OBCÍ PRO HOSPODAŘENÍ S ODPADY – BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ZA ROK 2014ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU OBCÍ PRO HOSPODAŘENÍ S ODPADY – BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ZA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE LOUKOV NA ROK 2015
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015Návrh rozpočtu obce Loukov na rok 2015

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA OBCE LOUKOV 2013ÚČETNÍ UZÁVĚRKA OBCE LOUKOV 2013 - Úvod

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA OBCE LOUKOV 2013 - rozvaha

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA OBCE LOUKOV 2013 - výkaz zisků a ztrát

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA OBCE LOUKOV 2013 - příloha

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA OBCE LOUKOV 2013 - inventarizace

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA OBCE LOUKOV 2013 - zpráva o přezkoumání hospodaření obce

NÁVRH ROZPOČTU OBCE LOUKOV 2014
NÁVRH ROZPOČTU 2014 – NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
ROZPOČET OBCE LOUKOV 2013
NÁVRH ROZPOČTU OBCE LOUKOV 2013
ROZPOČET OBCE LOUKOV 2012
1 2 3