Rubrika : Rozpočty

Rozpočtové opatření 2017
Závěrečný účet 2016Závěrečný účet 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Výkaz zisku a ztrát 2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Rozvaha 2016

Přílohy

Rozpočtové opatření 13.4.2017
Schválený rozpočet obce Loukov na rok 2017
Rozpočtový výhled 2017 – 2020
Rozpočtové opatření
Návrh rozpočtu 2017
Návrh rozpočtu Podhostýnského mikroregionu na rok 2017
Návrh rozpočtu – Svazku obcí pro hospodaření s odpady na rok 2017
Závěrečný účet za rok 2015Závěrečný účet za rok 2015

Příloha

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
1 2 3