Rubrika : Rozpočty

Rozpočtové opatření č. 5/2018
Rozpočtové opatření č. 4/2018Rozpočtové opatření č. 4/2018

Závěrečný účet 2017Rozvaha 2017

Výkaz zisků a ztrát 2017

Závěrečný účet 2017

Zpráva o přezkoumání hospodaření

Výkaz FIN 2-12M

Příloha

Schválený rozpočet obce na rok 2018
Návrh rozpočtového výhledu 2019-2021
Návrh rozpočtu na rok 2018
Rozpočtové opatření 10/2018
Rozpočtové opatření 9/2017
Informace o schválení rozpočtu PMR 2018
Rozpočtové opatření 8/2017
Návrh rozpočtu PMR
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 7/2017
Rozpočtové opatření č. 6/2017
Rozpočtové opatření č. 5/2017
Rozpočtové opatření č. 4/2017
Rozpočtové opatření č. 3/2017
Rozpočtové opatření č. 2/2017
Závěrečný účet 2016Závěrečný účet 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Výkaz zisku a ztrát 2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Rozvaha 2016

Přílohy

Změna rozpisu rozpočtu č. 1
Schválený rozpočet obce Loukov na rok 2017
1 2 3