Rubrika : Rozpočty

Závěrečný účet 2017Rozvaha 2017

Výkaz zisků a ztrát 2017

Závěrečný účet 2017

Zpráva o přezkoumání hospodaření

Výkaz FIN 2-12M

Příloha

Schválený rozpočet obce na rok 2018
Návrh rozpočtového výhledu 2019-2021
Návrh rozpočtu na rok 2018
Rozpočtové opatření 10/2018
Rozpočtové opatření 9/2017
Informace o schválení rozpočtu PMR 2018
Rozpočtové opatření 8/2017
Návrh rozpočtu PMR
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 7/2017
1 2 3