Rubrika : Rozpočty

Schválený rozpočet obce Loukov na rok 2020Schválený rozpočet obce Loukov na rok 2020

Rozpočtové opatření č. 8/2019Rozpočtové opatření č. 9/2019

Rozpočtové opatření č. 8/2019Rozpočtové opatření č. 8/2019

Rozpočtové opatření č. 7/2019Rozpočtové opatření č. 7/2019

Rozpočtové opatření č. 6/2019Rozpočtové opatření 06/2019

Rozpočtové opatření č. 5/2019Rozpočtové opatření 05/2019

Rozpočtové opatření č. 4/2019Rozpočtové opatření 04/2019

Schváleno rozpočtové opatření číslo 1
Schválený závěrečný účet obce Loukov 2018Schválený závěrečný účet 2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2018

Rozvaha 2018

Výkaz zisku a ztráty 2018

Příloha 2018

Zpráva auditora 2018

Rozpočtové opatření č. 3/2019ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 3/2019

Návrh závěrečného účtu PMR 2018.PMR - Návrh závěrečného účtu za rok 2018

PMR - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2018

PMR - Rozvaha 2018

PMR - Výkaz zisku a ztráty 2018

PMR - Příloha 2018

PMR - Zpráva č. 2722018 EKO o výsledku přezkoumání hospodaření

Návrh závěrečného účtu 2018Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2018

Rozvaha 2018

Výkaz zisku a ztráty 2018

Příloha 2018

Zpráva auditora 2018

Rozpočtové opatření č. 2/2019
Rozpočtové opatření č. 1/2019Rozpočtové opatření 01/2019

Schválený rozpočet na rok 2019Schválený rozpočet na rok 2019

Návrh rozpočtu na rok 2019Návrh rozpočtu na rok 2019

Příloha

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 8/2018ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 8/2018

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 7/2018ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 7/2018

Rozpočtové opatření č. 6/2018Rozpočtové opatření 06/2018

Rozpočtové opatření č. 5/2018
1 2 3 4