Rubrika : Rozpočty

Závěrečný účet 2017Rozvaha 2017

Výkaz zisků a ztrát 2017

Závěrečný účet 2017

Zpráva o přezkoumání hospodaření

Výkaz FIN 2-12M

Příloha

Schválený rozpočet obce na rok 2018
Návrh rozpočtového výhledu 2019-2021
Návrh rozpočtu na rok 2018
Rozpočtové opatření 10/2018
1 2 3 6