Rubrika : Fotbal

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek?

Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

Občanská sdružení podle zákona o sdružování občanů jsou od 1. ledna 2014 považována za spolky podle nového občanského zákoníku. Evidence občanských sdružení dříve vedená Ministerstvem vnitra byla nahrazena na internetu dostupným spolkovým rejstříkem vedeným rejstříkovými (krajskými) soudy.

Do rejstříku se o spolku povinně zapisují zejména jeho název, sídlo, předmět činnosti a údaje o členech orgánů spolku (tj. předsedovi, členech výboru, členech kontrolní komise apod.). Kromě toho je spolek také povinen zakládat některé důležité dokumenty do sbírky listin rejstříku. Jde zejména o aktuální znění stanov, rozhodnutí o volbě člena statutárního orgánu (např. předsedy nebo člena výboru).

Smyslem vedení rejstříku je ulehčit jednání a činnost spolku a zpřístupnit veřejnosti i členům důležité informace. Spolek odpovídá za to, že jsou údaje a listiny ve spolkovém rejstříku aktuální a úplné. Zda jsou údaje náležitě zapsány v rejstříku, lze snadno ověřit na internetu: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik.

Ke změně nebo doplnění údajů ve spolkovém rejstříku je třeba podat návrh na zápis, který se podává na tzv. inteligentním formuláři, který je třeba vyplnit elektronicky na internetu. K návrhu je třeba přiložit zákonem stanovené přílohy např. stanovy, rozhodnutí o volbě statutárního orgánu. Návrh, tj. vyplněný formulář s přílohami, se podává k příslušnému rejstříkovému tj. krajskému soudu (k městskému soudu v Praze spolky se sídlem v Praze a středočeském kraji) podle sídla spolku. Návrh lze podat elektronicky, nebo i v listinné formě (vytištěný formulář je třeba podepsat a podpis nechat ověřit). Návrh není zpoplatněn.

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti a Portálu veřejné správy (viz užitečné odkazy níže).

Užitečné odkazy
Vyhledávání ve veřejném rejstřík
Inteligentní formulář pro návrh
Orientační seznam příloh k návrhu na zápis
Přehled rejstříkových soudů
Způsoby založení listin do sbírky listin
Podání do veřejného rejstříku
Zrušení spolku

Kontaktní osoba: Mgr. Alexandra McGehee tajemnice Rady vlády pro nestátní neziskové organizace tel. 296 153 478

Rozpis zápasů jarní části 2019

Rozpis jarní části 2019 – muži

31.3.2019 Rymice – Loukov
6.4.2019 Loukov – Martinice – náhradní hřiště Býškovice
13.4.2019 Ludslavice – Loukov
20.4.2019 Loukov – Roštění – náhradní hřiště Býškovice
28.4.2019 Míškovice – Loukov
4.5.2019 Loukov – Rajnochovice – náhradní hřiště Býškovice
11.5.2019 Rusava – Loukov
18.5.2019 Loukov – Hlinsko p./H. – náhradní hřiště Býškovice
26.5.2019 Prusinovice – Loukov
9.6.2019 Žeranovice – Loukov
16.6.2019 Zahnašovice – Loukov
22.6.2019 Loukov – Tučapy – náhradní hřiště Býškovice

Rozpis jarní části 2019 – starší přípravka
12.4.2019 Holešov C – Loukov/Bystřice p.H.
21.4.2019 Loukov/Bystřice p.H. – Slavkov p.H. – náhradní hřiště Býškovice
28.4.2019 Žeranovice – Loukov/Bystřice p.H.
1.5.2019 Loukov/Bystřice p.H. – Rusava – náhradní hřiště Býškovice
5.5.2019 Loukov/Bystřice p.H. – Rymice – náhradní hřiště Býškovice
8.5.2019 Loukov/Bystřice p.H. – Žeranovice – náhradní hřiště Býškovice
12.5.2019 Chvalčov – Loukov/Bystřice p.H.
17.5.2019 Loukov/Bystřice p.H. – Prusinovice – náhradní hřiště Býškovice
26.5.2019 Rusava – Loukov/Bystřice p.H.
2.6.2019 Loukov/Bystřice p.H. – Holešov C – náhradní hřiště Býškovice
9.6.2019 Slavkov p.H. – Loukov/Bystřice p.H.

Rozpis jarní části 2019 – starší žáci
21.4.2019 Loukov/Bystřice p.H. – Lutopecny – náhradní hřiště Býškovice
27.4.2019 Zlobice – Loukov/Bystřice p.H.
1.5.2019 Loukov/Bystřice p.H. – Rusava – náhradní hřiště Býškovice
5.5.2019 Loukov/Bystřice p.H. Dřínov – náhradní hřiště Býškovice
9.5.2019 Chvalčov – Loukov/Bystřice p.H.
19.5.2019 Loukov/Bystřice p.H. – Žeranovice – náhradní hřiště Býškovice
26.5.2019 Rusava – Loukov/Bystřice p.H.
9.6.2019 Lutopecny – Loukov/Bystřice p.H.
16.6.2019 Loukov/Bystřice p.H. – Zlobice – náhradní hřiště Býškovice