Rubrika : ČASPV

ASPV Loukov z.s. Zápolení na dálku 13.12.2017

Od října 2017 se v kulturním domě schází smíšené družstvožáků a žákyňASPV Loukov a zkoušírůzné sportovní hry,při kterých se rozvíjíjejich sportovnívšestrannost.
Jednou z možností sportovního vyžití je zapojení do celostátní soutěže ČASPV„Zápolení na dálku“.
Soutěž spočívá v provádění různých sportovních disciplín, které můžeme uskutečnit v prostorách kulturního domu.

Co nám ZÁPOLENÍ NA DÁLKU přináší?
• Porovnání výkonů dětí a mládeže v rámci ČASPV a dané věkové kategorie.
• Pět nenáročných a snadno realizovatelných soutěžních disciplín.
• Využití běžného nářadí a náčiní.
• Zábavu, inspiraci, motivaci,účastnický list pro každého, diplomy a věcné ceny pro vítěze jednotlivých kategorií.

Soutěžní disciplíny jsou:
• skok z místa
• hod míčem ze sedu
• člunkový běh
• přeskoky přes švihadlo
• ručkování kolem lavičky

Zápolení nám zabralo několik hodin nacvičování disciplín, zlepšování a dosažení co možno nejlepších výkonů. Výsledné časy, počet hodů, počet skoků, jsme odeslali do Prahy a čekáme na vyhodnocení celé soutěže.

ASPV Loukov z.s. Přehazovaná 1.3.2018 v Bystřici pod Hostýnem

Ve cvičících hodinách se hodně zaměřujeme na hru přehazovaná, která je přípravou na volejbal. Po několika hodinách průpravných cvičení, jsme si domluvili první utkání V Bystřici pod Hostýnem. Mgr. Zuzana Horiánská ze Základní školy Bratrství Čechů a Slováků v Bystřici pod Hostýnem nám umožnila setkání v tělocvičně jejich školy. Vzájemné utkání proběhlo ve čtvrtek 1.3.2018 od 14 hodin. Při příjezdu do školy byly děti překvapené velikostí tělocvičny a hlavně soupeři, kteří byli výškově i věkově vyspělejší. Pro loukovské děti bylo utkání velmi náročné, ale zvládli ho skvěle. Odehráli několik setů, kde se vzájemně promíchali, aby si všichni vyzkoušeli různé možnosti hry a také hru s jinými spoluhráči než na které jsou z tréninku zvyklí.Hra pomohla dětem lépe si představit, jak bude dále probíhat příprava na volejbal.

Bohužel chřipka oslabila naše řady, a tak se utkání zúčastnili:
Ludmila Kroupová, Oliver Rozehnal, Viktor Rozehnal, Natálie Stibůrková a Alena Pořízková.

Za ASPV Loukov z.s Marie Florecová

Mikulášská besídka 3.12.2017

Jako každý rok připravila Česká asociace sport pro všechny ve spolupráci s Obecním zastupitelstvem v Loukově, Mikulášskou besídku, při které přispěly obě složky na balíčky pro děti.

Mikulášskou besídku zahájila a slovem celé odpoledne provázela Pavlína Pořízková, náročnou roli zvládla velmi dobře. Pozvala všechny děti i rodiče k vystoupení dětí z Mateřské školy i Základní školy. Pod vedením kolektivu učitelek, děti z Mateřské školy zatancovaly taneček Čertovské rojení. Děti ze Základní školy vedené kolektivem učitelek připravily tradiční Vánoční pásmo.

Čekání na Mikuláše dětem zpříjemnily hry Sáně, na kterých převážely vánoční balíčky. Hra Lyže závodníci obíhali vyznačenou dráhu. Hru na Skákacím míči si také užili plno zábavy. Hra Střílení hokejkou na branku. Nejvíce děti bavila hra Sněhové koulování, kde přehazovali všichni najednou sněhové papírové koule .

Zvonění zvonečků ohlásilo příchod čertů, kteří proběhli sál jako předvoj Mikuláše. Děti z bezpečí náruče rodičů, viděly přicházet anděly a Mikuláše. Po zazpívání krátké písničky nebo básničky, rozdávali andělé dětem balíčky. Mikuláš rozdal balíčky všem dětem, popřál krásné vánoční svátky a rozloučil se slibem, že mezi nás příští rok opět zavítá s celou družinou.

Za ASPV Loukov Marie Florecová

Krajský seminář DONUT BALL 12.11.2017 Loukov

V neděli 12.11.2017 se v kulturním domě v Loukově uskutečnil seminář s balančními pomůckami Donut Ball. Semináře se zúčastnilo 26 instruktorek a cvičitelek z celého Zlínského kraje, aby získaly nové poznatky pro cvičení a pro zpestření jejich cvičebních lekcí.

Úvodní hodinu zahájila lektorka Mgr. Pavlína Hrdlíková s cvičením na Donut Ballu zaměřené na motorické dovednosti pro hodiny s dětmi předškolního a mladšího školního věku.

Lektorka Mgr. Martina Doleschalová, ve druhé hodině semináře, ukázala možnosti využití Donut Ballu jako vhodné pomůcky pro aktivní typ cvičebních hodin jako například posilování nebo kondiční cvičení.

Třetí hodina pod vedením zkušené lektorky PaedDr. Zdeňky Slavíkové byla ukázkou možnosti využití cvičení na Donut Ballu pro seniory a cvičence s pohybovým omezením. Šlo především o pomalá cvičení, strečink a relaxaci.

Po ukončení semináře získaly 3 instruktorky ASPV Loukov Osvědčení o absolvování Semináře na cvičení s Donut Bally. Jmenovitě Marie Florecová, Zdena Lapčíková a Jitka Florecová.

Oddíl ASPV Loukov získal od Zlínské Krajské asociace sport pro všechny 10 kusů Donut Ballu za aktivní činnost v rámci Zlínského kraje i celé České republiky.

Za ASPV Loukov předsedkyně Marie Florecová

Republiková soutěž WOODBALL, KUBB, MÖLKKY

Republikových soutěží Woodball, Kubb, Molky se 6 – 8. října 2017 v Mušově – Pasohlávkách zúčastnilo 32 dvoučlenných družstev z celé republiky.

Zlínský kraj reprezentovalo 12 soutěžících z Loukova, 2 soutěžící z Uherského Brodu.

Výsledky – Soutěž Kubb:

Loukov Muži:
1. místo – Roman Žídek, Vít Páník

Loukov Ženy:
1. místo – Marie Migová, Božena Dochońová
7. místo – Marie Florecová, Jarmila Kundrátová
8. místo – Marie Žídková, Jarmila Páníková
10. místo – Helena Mikulíková, Zuzana Mikulíková

Soutěž Woodball:

Loukov Muži:
3. místo – Vít Páník, Roman Žídek

Loukov Ženy:
5. místo – Božena Duchońová, Marie Migová
7. místo – Jana Kurfurstová, Helena Mikulíková
8. místo – Jarmila Páníková, Marie Žídková
9. místo – Jarmila Kundrátová, Marie Florecová
12. místo – Zuzana Mikulíková, Jana Hamalová

Společná soutěž Molkky:
9. místo – Marie Migová, Božena Duchńová
10. místo – Roman Žídek, Vít Páník
14. místo – Zuzana Mikulíková, Jana Hamalová
15. místo – Marie Florecová, Jarmila Kundrátová
26. místo – Marie Žídková, Jarmila Páníková
29. místo – Jana Kurfurstová, Helena Mikulíková

Letošní 8. ročník Republikové soutěže Wodball, Kubb, Molkky byl pro naši výpravu z Loukova opět velmi úspěšný. ASPV Loukov získal 1. místo ve dvou soutěžích, jedno 3. místo i další umístění byla dobrá.

Počasí jako obvykle, foukal studený vítr od jezera, vydržet celý den v tomto počasí dalo všem účastníkům zabrat. Teplé jídlo a spousta tekutin nám pomohly vše překonat. Dobré umístění, s radostí jsme se loučili s přáteli s přáním, že se v příštím roce utkáme na Mušově znovu.

Za ASPV Loukov Marie Florecová

Republiková soutěž WOODBALL, KUBB, MÖLKKY 6 – 8. října 2017 Mušov – Pasohlávky

Republikových soutěží Woodball, Kubb, Mölkky v tomto roce zúčastnilo 32 dvoučlenných družstev z celé republiky. Zlínský kraj reprezentovalo 12 soutěžících z Loukova, 2 soutěžící z Uherského Brodu.

Výsledky – Soutěž Kubb:

Loukov Muži:
1. místo Roman Žídek, Vít Páník

Loukov Ženy:
1. místo Marie Migová, Božena Dochońová
7. místo Marie Florecová, Jarmila Kundrátová
8. místo Marie Žídková, Jarmila Páníková
10. místo Helena Mikulíková, Zuzana Mikulíková

Výsledky – Soutěž Woodball:

Loukov Muži:
3. místo Vít Páník, Roman Žídek

Loukov Ženy:
5. místo Božena Duchońová, Marie Migová
7. místo Jana Kurfurstová, Helena Mikulíková
8. místo Jarmila Páníková, Marie Žídková
9. místo Jarmila Kundrátová, Marie Florecová
12. místo Zuzana Mikulíková, Jana Hamalová

Společná soutěž Mölkky:
9. místo Marie Migová, Božena Duchńová
10. místo Roman Žídek, Vít Páník
14. místo Zuzana Mikulíková, Jana Hamalová
15. místo Marie Florecová, Jarmila Kundrátová
26. místo Marie Žídková, Jarmila Páníková
29. místo Jana Kurfurstová, Helena Mikulíková

Letošní 8. ročník Republikové soutěže Wodball, Kubb, Molkky byl pro naši výpravu z Loukova opět velmi úspěšný. ASPV Loukov získal 1. místo ve dvou soutěžích, jedno 3. místo i další umístění byla dobrá. Počasí jako obvykle, foukal studený vítr od jezera, vydržet celý den v tomto počasí dalo všem účastníkům zabrat. Teplé jídlo a spousta tekutin nám pomohly vše překonat. Dobré umístění, s radostí jsme se loučili s přáteli s přáním, že se v příštím roce utkáme na Mušově znovu.

Za ASPV Loukov Marie Florecová

Cvičební hodiny ASPV Loukov

Cvičební hodiny ASPV Loukov z.s. rok 2017

Středa:
15:30 – 16:30 – Rodiče s dětmi
Kozáková Marketa, Vlasáková Leona,
Kocmanová Lucie, Skácelová Jarmila

16:30 – 17:30 – Cvičení s tancem 5-10 let
Pagáčová Veronika, Florecová Marie

17:30 – 19:00 – Lady – Stolní hry
Florecová Marie

19:00 – 20:00 – Pilates, Jóga
Florecová Martina, Lapčíková Zdena

1 2 3 5