Rubrika : ČASPV

ASPV Loukov z.s. Zápolení na dálku 13.12.2017

Od října 2017 se v kulturním domě schází smíšené družstvožáků a žákyňASPV Loukov a zkoušírůzné sportovní hry,při kterých se rozvíjíjejich sportovnívšestrannost.
Jednou z možností sportovního vyžití je zapojení do celostátní soutěže ČASPV„Zápolení na dálku“.
Soutěž spočívá v provádění různých sportovních disciplín, které můžeme uskutečnit v prostorách kulturního domu.

Co nám ZÁPOLENÍ NA DÁLKU přináší?
• Porovnání výkonů dětí a mládeže v rámci ČASPV a dané věkové kategorie.
• Pět nenáročných a snadno realizovatelných soutěžních disciplín.
• Využití běžného nářadí a náčiní.
• Zábavu, inspiraci, motivaci,účastnický list pro každého, diplomy a věcné ceny pro vítěze jednotlivých kategorií.

Soutěžní disciplíny jsou:
• skok z místa
• hod míčem ze sedu
• člunkový běh
• přeskoky přes švihadlo
• ručkování kolem lavičky

Zápolení nám zabralo několik hodin nacvičování disciplín, zlepšování a dosažení co možno nejlepších výkonů. Výsledné časy, počet hodů, počet skoků, jsme odeslali do Prahy a čekáme na vyhodnocení celé soutěže.

ASPV Loukov z.s. Přehazovaná 1.3.2018 v Bystřici pod Hostýnem

Ve cvičících hodinách se hodně zaměřujeme na hru přehazovaná, která je přípravou na volejbal. Po několika hodinách průpravných cvičení, jsme si domluvili první utkání V Bystřici pod Hostýnem. Mgr. Zuzana Horiánská ze Základní školy Bratrství Čechů a Slováků v Bystřici pod Hostýnem nám umožnila setkání v tělocvičně jejich školy. Vzájemné utkání proběhlo ve čtvrtek 1.3.2018 od 14 hodin. Při příjezdu do školy byly děti překvapené velikostí tělocvičny a hlavně soupeři, kteří byli výškově i věkově vyspělejší. Pro loukovské děti bylo utkání velmi náročné, ale zvládli ho skvěle. Odehráli několik setů, kde se vzájemně promíchali, aby si všichni vyzkoušeli různé možnosti hry a také hru s jinými spoluhráči než na které jsou z tréninku zvyklí.Hra pomohla dětem lépe si představit, jak bude dále probíhat příprava na volejbal.

Bohužel chřipka oslabila naše řady, a tak se utkání zúčastnili:
Ludmila Kroupová, Oliver Rozehnal, Viktor Rozehnal, Natálie Stibůrková a Alena Pořízková.

Za ASPV Loukov z.s Marie Florecová

Mikulášská besídka 3.12.2017

Jako každý rok připravila Česká asociace sport pro všechny ve spolupráci s Obecním zastupitelstvem v Loukově, Mikulášskou besídku, při které přispěly obě složky na balíčky pro děti.

Mikulášskou besídku zahájila a slovem celé odpoledne provázela Pavlína Pořízková, náročnou roli zvládla velmi dobře. Pozvala všechny děti i rodiče k vystoupení dětí z Mateřské školy i Základní školy. Pod vedením kolektivu učitelek, děti z Mateřské školy zatancovaly taneček Čertovské rojení. Děti ze Základní školy vedené kolektivem učitelek připravily tradiční Vánoční pásmo.

Čekání na Mikuláše dětem zpříjemnily hry Sáně, na kterých převážely vánoční balíčky. Hra Lyže závodníci obíhali vyznačenou dráhu. Hru na Skákacím míči si také užili plno zábavy. Hra Střílení hokejkou na branku. Nejvíce děti bavila hra Sněhové koulování, kde přehazovali všichni najednou sněhové papírové koule .

Zvonění zvonečků ohlásilo příchod čertů, kteří proběhli sál jako předvoj Mikuláše. Děti z bezpečí náruče rodičů, viděly přicházet anděly a Mikuláše. Po zazpívání krátké písničky nebo básničky, rozdávali andělé dětem balíčky. Mikuláš rozdal balíčky všem dětem, popřál krásné vánoční svátky a rozloučil se slibem, že mezi nás příští rok opět zavítá s celou družinou.

Za ASPV Loukov Marie Florecová

1 2 3 10