Rubrika : ČASPV

ASPV Loukov z.s. Zápolení na dálku 13.12.2017

Od října 2017 se v kulturním domě schází smíšené družstvožáků a žákyňASPV Loukov a zkoušírůzné sportovní hry,při kterých se rozvíjíjejich sportovnívšestrannost.
Jednou z možností sportovního vyžití je zapojení do celostátní soutěže ČASPV„Zápolení na dálku“.
Soutěž spočívá v provádění různých sportovních disciplín, které můžeme uskutečnit v prostorách kulturního domu.

Co nám ZÁPOLENÍ NA DÁLKU přináší?
• Porovnání výkonů dětí a mládeže v rámci ČASPV a dané věkové kategorie.
• Pět nenáročných a snadno realizovatelných soutěžních disciplín.
• Využití běžného nářadí a náčiní.
• Zábavu, inspiraci, motivaci,účastnický list pro každého, diplomy a věcné ceny pro vítěze jednotlivých kategorií.

Soutěžní disciplíny jsou:
• skok z místa
• hod míčem ze sedu
• člunkový běh
• přeskoky přes švihadlo
• ručkování kolem lavičky

Zápolení nám zabralo několik hodin nacvičování disciplín, zlepšování a dosažení co možno nejlepších výkonů. Výsledné časy, počet hodů, počet skoků, jsme odeslali do Prahy a čekáme na vyhodnocení celé soutěže.

ASPV Loukov z.s. Přehazovaná 1.3.2018 v Bystřici pod Hostýnem

Ve cvičících hodinách se hodně zaměřujeme na hru přehazovaná, která je přípravou na volejbal. Po několika hodinách průpravných cvičení, jsme si domluvili první utkání V Bystřici pod Hostýnem. Mgr. Zuzana Horiánská ze Základní školy Bratrství Čechů a Slováků v Bystřici pod Hostýnem nám umožnila setkání v tělocvičně jejich školy. Vzájemné utkání proběhlo ve čtvrtek 1.3.2018 od 14 hodin. Při příjezdu do školy byly děti překvapené velikostí tělocvičny a hlavně soupeři, kteří byli výškově i věkově vyspělejší. Pro loukovské děti bylo utkání velmi náročné, ale zvládli ho skvěle. Odehráli několik setů, kde se vzájemně promíchali, aby si všichni vyzkoušeli různé možnosti hry a také hru s jinými spoluhráči než na které jsou z tréninku zvyklí.Hra pomohla dětem lépe si představit, jak bude dále probíhat příprava na volejbal.

Bohužel chřipka oslabila naše řady, a tak se utkání zúčastnili:
Ludmila Kroupová, Oliver Rozehnal, Viktor Rozehnal, Natálie Stibůrková a Alena Pořízková.

Za ASPV Loukov z.s Marie Florecová

Mikulášská besídka 3.12.2017

Jako každý rok připravila Česká asociace sport pro všechny ve spolupráci s Obecním zastupitelstvem v Loukově, Mikulášskou besídku, při které přispěly obě složky na balíčky pro děti.

Mikulášskou besídku zahájila a slovem celé odpoledne provázela Pavlína Pořízková, náročnou roli zvládla velmi dobře. Pozvala všechny děti i rodiče k vystoupení dětí z Mateřské školy i Základní školy. Pod vedením kolektivu učitelek, děti z Mateřské školy zatancovaly taneček Čertovské rojení. Děti ze Základní školy vedené kolektivem učitelek připravily tradiční Vánoční pásmo.

Čekání na Mikuláše dětem zpříjemnily hry Sáně, na kterých převážely vánoční balíčky. Hra Lyže závodníci obíhali vyznačenou dráhu. Hru na Skákacím míči si také užili plno zábavy. Hra Střílení hokejkou na branku. Nejvíce děti bavila hra Sněhové koulování, kde přehazovali všichni najednou sněhové papírové koule .

Zvonění zvonečků ohlásilo příchod čertů, kteří proběhli sál jako předvoj Mikuláše. Děti z bezpečí náruče rodičů, viděly přicházet anděly a Mikuláše. Po zazpívání krátké písničky nebo básničky, rozdávali andělé dětem balíčky. Mikuláš rozdal balíčky všem dětem, popřál krásné vánoční svátky a rozloučil se slibem, že mezi nás příští rok opět zavítá s celou družinou.

Za ASPV Loukov Marie Florecová

Krajský seminář DONUT BALL 12.11.2017 Loukov

V neděli 12.11.2017 se v kulturním domě v Loukově uskutečnil seminář s balančními pomůckami Donut Ball. Semináře se zúčastnilo 26 instruktorek a cvičitelek z celého Zlínského kraje, aby získaly nové poznatky pro cvičení a pro zpestření jejich cvičebních lekcí.

Úvodní hodinu zahájila lektorka Mgr. Pavlína Hrdlíková s cvičením na Donut Ballu zaměřené na motorické dovednosti pro hodiny s dětmi předškolního a mladšího školního věku.

Lektorka Mgr. Martina Doleschalová, ve druhé hodině semináře, ukázala možnosti využití Donut Ballu jako vhodné pomůcky pro aktivní typ cvičebních hodin jako například posilování nebo kondiční cvičení.

Třetí hodina pod vedením zkušené lektorky PaedDr. Zdeňky Slavíkové byla ukázkou možnosti využití cvičení na Donut Ballu pro seniory a cvičence s pohybovým omezením. Šlo především o pomalá cvičení, strečink a relaxaci.

Po ukončení semináře získaly 3 instruktorky ASPV Loukov Osvědčení o absolvování Semináře na cvičení s Donut Bally. Jmenovitě Marie Florecová, Zdena Lapčíková a Jitka Florecová.

Oddíl ASPV Loukov získal od Zlínské Krajské asociace sport pro všechny 10 kusů Donut Ballu za aktivní činnost v rámci Zlínského kraje i celé České republiky.

Za ASPV Loukov předsedkyně Marie Florecová

Republiková soutěž WOODBALL, KUBB, MÖLKKY

Republikových soutěží Woodball, Kubb, Molky se 6 – 8. října 2017 v Mušově – Pasohlávkách zúčastnilo 32 dvoučlenných družstev z celé republiky.

Zlínský kraj reprezentovalo 12 soutěžících z Loukova, 2 soutěžící z Uherského Brodu.

Výsledky – Soutěž Kubb:

Loukov Muži:
1. místo – Roman Žídek, Vít Páník

Loukov Ženy:
1. místo – Marie Migová, Božena Dochońová
7. místo – Marie Florecová, Jarmila Kundrátová
8. místo – Marie Žídková, Jarmila Páníková
10. místo – Helena Mikulíková, Zuzana Mikulíková

Soutěž Woodball:

Loukov Muži:
3. místo – Vít Páník, Roman Žídek

Loukov Ženy:
5. místo – Božena Duchońová, Marie Migová
7. místo – Jana Kurfurstová, Helena Mikulíková
8. místo – Jarmila Páníková, Marie Žídková
9. místo – Jarmila Kundrátová, Marie Florecová
12. místo – Zuzana Mikulíková, Jana Hamalová

Společná soutěž Molkky:
9. místo – Marie Migová, Božena Duchńová
10. místo – Roman Žídek, Vít Páník
14. místo – Zuzana Mikulíková, Jana Hamalová
15. místo – Marie Florecová, Jarmila Kundrátová
26. místo – Marie Žídková, Jarmila Páníková
29. místo – Jana Kurfurstová, Helena Mikulíková

Letošní 8. ročník Republikové soutěže Wodball, Kubb, Molkky byl pro naši výpravu z Loukova opět velmi úspěšný. ASPV Loukov získal 1. místo ve dvou soutěžích, jedno 3. místo i další umístění byla dobrá.

Počasí jako obvykle, foukal studený vítr od jezera, vydržet celý den v tomto počasí dalo všem účastníkům zabrat. Teplé jídlo a spousta tekutin nám pomohly vše překonat. Dobré umístění, s radostí jsme se loučili s přáteli s přáním, že se v příštím roce utkáme na Mušově znovu.

Za ASPV Loukov Marie Florecová

Republiková soutěž WOODBALL, KUBB, MÖLKKY 6 – 8. října 2017 Mušov – Pasohlávky

Republikových soutěží Woodball, Kubb, Mölkky v tomto roce zúčastnilo 32 dvoučlenných družstev z celé republiky. Zlínský kraj reprezentovalo 12 soutěžících z Loukova, 2 soutěžící z Uherského Brodu.

Výsledky – Soutěž Kubb:

Loukov Muži:
1. místo Roman Žídek, Vít Páník

Loukov Ženy:
1. místo Marie Migová, Božena Dochońová
7. místo Marie Florecová, Jarmila Kundrátová
8. místo Marie Žídková, Jarmila Páníková
10. místo Helena Mikulíková, Zuzana Mikulíková

Výsledky – Soutěž Woodball:

Loukov Muži:
3. místo Vít Páník, Roman Žídek

Loukov Ženy:
5. místo Božena Duchońová, Marie Migová
7. místo Jana Kurfurstová, Helena Mikulíková
8. místo Jarmila Páníková, Marie Žídková
9. místo Jarmila Kundrátová, Marie Florecová
12. místo Zuzana Mikulíková, Jana Hamalová

Společná soutěž Mölkky:
9. místo Marie Migová, Božena Duchńová
10. místo Roman Žídek, Vít Páník
14. místo Zuzana Mikulíková, Jana Hamalová
15. místo Marie Florecová, Jarmila Kundrátová
26. místo Marie Žídková, Jarmila Páníková
29. místo Jana Kurfurstová, Helena Mikulíková

Letošní 8. ročník Republikové soutěže Wodball, Kubb, Molkky byl pro naši výpravu z Loukova opět velmi úspěšný. ASPV Loukov získal 1. místo ve dvou soutěžích, jedno 3. místo i další umístění byla dobrá. Počasí jako obvykle, foukal studený vítr od jezera, vydržet celý den v tomto počasí dalo všem účastníkům zabrat. Teplé jídlo a spousta tekutin nám pomohly vše překonat. Dobré umístění, s radostí jsme se loučili s přáteli s přáním, že se v příštím roce utkáme na Mušově znovu.

Za ASPV Loukov Marie Florecová

Cvičební hodiny ASPV Loukov

Cvičební hodiny ASPV Loukov z.s. rok 2017

Středa:
15:30 – 16:30 – Rodiče s dětmi
Kozáková Marketa, Vlasáková Leona,
Kocmanová Lucie, Skácelová Jarmila

16:30 – 17:30 – Cvičení s tancem 5-10 let
Pagáčová Veronika, Florecová Marie

17:30 – 19:00 – Lady – Stolní hry
Florecová Marie

19:00 – 20:00 – Pilates, Jóga
Florecová Martina, Lapčíková Zdena

Republiková soutěž Woodball, Kubb, Mölkky 30.9. – 2.10.2016 Mušov

Republikové soutěže se zúčastnilo 37 dvoučlených družstev, z 5 krajů naší republiky. ASPV Loukov reprezentovalo 10 soutěžících, 1 rozhodčí Florecová Marie

ASPV Loukov :

Kubb Ženy : 2. místo – Migová Marie, Duchoňová Božena
3. místo – Babičová Zdena, Gadasová Anna
5. místo – Páníková Jarmila, Žídková Marie
6. místo – Kurfürstová Jana, Mikulíková Helena

Kubb Muži : 2. místo – Žídek Roman, Páník Vít

Woodball Ženy : 4. místo – Duchoňová Božena, Migová Marie
5. místo – Žídková Marie, Páníková Jarmila
6. místo – Mikulíková Helena, Kurfürstová Jana
7. místo – Gadasová Anna, Babičová Zdena

Woodball Muži: 8. místo – Páník Vít, Žídek Roman

Mölkky: 4. místo – Migová Marie, Duchoňová Božena
7. místo – Kurfürstová Jana, Mikulíková Helena
8. místo – Žídek Roman, Páník Vít
16. místo – Babičová Zdena, Gadasová Anna
18. místo – Páníková Jarmila, Žídková Marie

Republiková soutěž byla pro ASPV Loukov opět velmi úspěšná. Poděkování patří všem členům naší výpravy za krásné umístění a dobrou reprezentaci. Za ASPV Loukov z.s. předsedkyně Marie Florecová

VÝSLEDKY PÓDIOVKY 3.4.2016 BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

1. kat.
SK Kyselovice skladba: Barvy – zlatý certifikát
2. kat.
DDM Sluníčko Otrokovice skladba: Barbie – stříbrný
ASPV Podhradní Lhota skladba: Pozdrav z daleka – zlatý
DDM Sluníčko Otrokovice skladba: Modrásci – stříbrný
3. kat.
FitDěti Bystřice p. Hostýnem skladba: Růžové stuhy – stříbrný
Taneční klub Vítonice skladba: Chvilka s reklamou – zlatý
4. kat.
SVČ Včelín Bystřice pod Hostýnem skladba: Mimoňi – zlatý
FitDěti Bystřce pod Hostýnem skladba: Stříbrné květy – stříbrný
SVČ Včelín Bystřice pod Hostýnem skladba: 4 Stars – stříbrný
6 – 7 kat.
SK Kyselovice skladba: Cvičení nás(ne)baví – stříbrný
DDM Sluníčko Tlumačov skladba: Hříšní lidé města pražského – Zlatý

Vítěz přehlídky:
6 – 7 kat. DDM Sluníčko Tlumačov skladba: Hříšní lidé města pražského

Ceny poroty:
Nejlepší Kostýmy: ASPV Podhradní Lhota skladba: Pozdrav z daleka
Sympatie: SK Kyselovice skladba: Barvy
Originalita: Taneční klub ZŠ Vítonice skladba: Chvilka s reklamou

DĚTSKÝ KARNEVAL

Pořadatelé a příznivci Česká asociace sport pro všechny v maskách Mimoňů, vítají všechny děti i doprovod, na Dětském karnevalu v kulturním domě v Loukově.

V krásně vyzdobeném sále vyzvali moderátoři, Jarmila Skácalová a Josef Hurt, k průvodu masek všechny víly, princezny z Ledového království, motýly, broučky, kovboje, šašky, vojáky, rytíře a další krásně oblečené masky. Radostnou atmosféru sobotního odpoledne doplnila příjemná hudba a rej masek roztleskal celý sál.

Následovaly soutěže pro děti „Kloboučková“a „Přenášení míšku na lžíci“, při kterých děti předváděly svoji rychlost a zručnost.

Překvapením karnevalu „Taneční vystoupení mladých hasičů“, zatancovali temperamentní skladbou na písničky Míši Růžičkové. Vystoupení mělo velký ohlas, sálem zněl potlesk po celé vystoupení.

Hra „Věšení prádla“pro rodiče s dětmi vzájemná dovednost, smích a povzbuzování byly součástí tohoto zápolení.

Bufet nabízel spoustu dobrot“ palačinky se šlehačkou, hranolky s kečupem“ a jiné dobroty, na kterých si pochutnali malí i velcí návštěvníci karnevalu.

Odpoledne plné veselí a pohody vyvrcholilo bohatou tombolou, veselé děti s výhrou, smutné, když nic nevyhráli. Přesto odcházeli děti i rodiče spokojení s pocitem dobře stráveného dne.

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě, výzdobě i tombole dnešního dětského karnevalu. Připravili všem dětem, rodičům odpoledne plné pohybu, tance a radosti.

Za ASPV Loukov z.s. Marie Florecová

Regionální přehlídka pódiových skladeb 29. 3. 2015 v Bystřici pod Hostýnem

RC SPV Kroměříž ve spolupráci s oddílem ASPV Loukov, připravili přehlídku pódiových skladeb, která se uskutečnila v neděli 29. 3. 2015 v hale Sušil v Bystřici pod Hostýnem.

Přehlídky se zúčastnilo 147 vystupujících, 6 různých oddílů, předvedli 9 skladeb, dvě skladby předvedli hosté.

Vystupující a výsledky přehlídky:

1. Kategorie

SK ASPV Kyselovice skladba: Malí muzikanti, získali Zlatý certifikát

3. Kategorie

Taneční klub Vítonice skladba: Držte si klobouky, získali Zlatý certifikát

SK HIP Aerobik Loučka skladba: Muchomůrky, získali Stříbrný certifikát

SK HIP Aerobik Loučka skladba: Dešťové víly, získali Stříbrný certifikát

4. – 5. Kategorie

ASPV Podhradní Lhota skladba: Dívky z kosmu, získali Zlatý certifikát

SK HIP Aerobik Loučka skladba: Cats, získali Stříbrný certifikát

SK ASPV Kyselovice skladba: KYS ARMY s.r.o., získali Stříbrný certifikát

TJ Olšany u Prostějova skladba: Jak se tvoří přátelství, získali Stříbrný certifikát

7. Kategorie

Quick step aerobik team Tlumačov skladba: Mrazík, získali Zlatý certifikát

Host přehlídky: Alena a Petra Stříteská, orientální tance skladby: Dill Dooba, Habibi ya syni

 

Ceny poroty:

Cena za kostýmy : Quick step aerobik team Tlumačov skladba: Mrazík

Cena poroty : TJ Olšany u Prostějova skladba: Jak se tvoří přátelství

Cena za originalitu : ASPV Podhradní Lhota skladba: Dívky z kosmu

 

Vítěz celé přehlídky : Taneční klub Vítonice skladba: Držte si klobouky

 

Marie Florecová, předseda RC SPV Kroměříž

DĚTSKÝ KARNEVAL 21.3.2015

Bylo krásné slunečné odpoledne a děti šly v maskách na kulturák. Ptáte se proč? Protože se konal tradiční Dětský karneval. Přivítal je květinami vyzdobený sál, hudba z pohádek a moderátorská dvojice – Sněhurka Jarmila Skácalová a trpaslík Josef Hurt. Trpaslík provedl v původu kolem sálu všechny princezny, rytíře, broučky, indiány, berušky, čaroděje, žabky, spidermany a všechny ostatní masky, aby je mohli všichni obdivovat. Průvod prošel kolem bufetu, kde čarodějnice v pavoučí síti plné pavouků, podávaly kouzelné pokrmy, čarodějnické žížaly a kouzelné nápoje.

První karnevalovou soutěží byl „Skok v pytli“. Všichni se snažili vyhrát, co jim síly stačily. Následovala soutěž „Obchod s obuví“, kde všechny děti daly svoje boty na hromadu a na povel si musely najít své boty zpět a obout si je. Ti nejrychlejší vyhráli sladkou odměnu. Další soutěží bylo oblíbené „Točení kruhem“. Poslední soutěží bylo „Krmení zvířat“. U této soutěže vyhrálo družstvo, které mělo lepší mušku a víckrát se trefilo do připravené dřevěné zvířecí hlavy.

Jako hosté k doprovodnému programu přijely děti z Loučky a předvedly nám skladby, které mají připravené na přehlídku pódiových skladeb. Nejprve se představily malé děti se skladbou „Muchomůrky“. Druhou skladbu „Kočky“ převedly starší děti. Vystoupení všech 26 dětí bylo velmi pěkné. Poděkování za vystoupení patří paní Mgr. Jitce Kundrátové a všem rodičům z Loučky, kteří děti přivezli.

Překvapením celého odpoledne bylo vystoupení trpaslíků, kterými byli: Josef Hurt, Štěpán Hurt, Veronika Pagáčová, Michala Zbožínková, Monika Indruchová, Jitka Kurfűrstová, Martina Olivíková. Všichni trpaslíci i se Sněhurkou zatančili skladbu „Karneval“. Pro velký úspěch skladbu opakovali a postupně se přidali i děti, rodiče, babičky a nakonec všichni v sále.

Bohatá tombola nachystaná v sále přiměla děti i rodiče ke koupi losů. Během chvilky byly všechny losy vyprodány a děti si postupně své krásné ceny vyzvedly.
Čarodějnice Margita Mikulíková, Martina Drcmánková, Alena Idesová a Jarmila Kundrátová vyšly ze svého kouzelného bufetu a předvedly svůj kouzelný taneček. Všichni se náramně bavili a do tance se také zapojili.

Úplný závěr letošního karnevalu patřil Sněhurce a sedmi trpaslíkům a jejich tanečním kreacím ve skladbě „Teta“, které přivedly do varu celý sál. Přidali se všichni. Tleskali, zpívali, tančili a dokonce se ozývalo „Opakovat, opakovat Tetu“ a tančilo se znovu.
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě karnevalu i při samotné akci. Bylo to příjemně strávené odpoledne plné radosti a pohybu.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA

Jako každý rok, připravila česká asociace sport pro včechny, ve spolupráci s obecním zastupitelstvem Loukov, Mikulášskou besídku.

Dobrou pohodu vytvářela hudba One Classic, která hrála k tanci a poslechu dětské písničky a vánoční koledy.

Úsměvy na tváře přinesly všem maminkám, tatínkům, babičkám děti ze základní školy. Zahájily program básničkami s vánoční a zimní tématikou pod vedením Blanky Baďurové a Jarmily Mikulíkové.

Děti z mateřské školy zatančily a zazpívaly „ Andělský taneček“ pod vedením Libuše Zbrošové a Martiny Sedlákové.

Program zpestřila hra „Židličková“ pro malé předškoláky a velké školáky. Všichni si vyzkoušeli svou obratnost, urputně bojovali o každou židli, až zůstal jen vítěz.

mik1

Taneční vystoupení základní školy z Vítonic, oživilo program mikulášské besídky.

Náročná choreografie celé skladby, nápad, hudba, i barevné oblečení dětí vypadaly moc krásně. Ve skladbě vystoupilo 22 dětí. Nevídané zapojení celé školy bylo nesmírně působivé.

Čekání na Mikuláše dětem zpříjemnily hry „ Přenášení kaprů“ a „Zdobení vánočního stromečku“. Hry připravily Martina Drcmánková a Margita Mikulíková.

Když zazvonil zvoneček, čerti vyběhli jako předvoj Mikuláše, aby se přesvědčili, že jsou děti připravené na příchod celé družiny. Poté přišel Mikuláš s anděly. Po zazpívání krátké písničky nebo básničky, rozdávali andělé dětem balíčky.

mik2

Mikuláš rozdal balíčky všem dětem, popřál krásné vánoce a rozloučil se slibem, že mezi nás příští rok opět zavítá i s anděly a celou družinou.

Za ASPV Loukov Marie Florecová

CVIČENÍ ASPV ROK 2014 – 2015

ASPV Loukov zahajuje cvičení 10.9.2014

STŘEDA :
16:00 – 17:00
Rodiče s dětmi  – Kurfürstová Jitka

17:00 – 18:00
Děti 7-10 let  – Drcmánková Martina, Chaňová Karla

18:00 – 19:00
Florbal žáci a žákyně 6 -10 let – Malíř Marek

19:00 – 20:00
Ženy – Pořízková Martina, Lapčíková Zdena

KRAJSKÁ SOUTĚŽ WOODBALL, KUBB A MÖLKKY

Zlínská krajská asociace ve spolupráci s oddílem ASPV Loukov uspořádala v sobotu 7.6.2014 na výletišti v Libosvárech, krajskou soutěž Woodball, Kubb a Mölkky.

Účast:
Kroměříž – 9 žen a 9 dětí
Zlín – 3 ženy
Vsetín – 2 ženy
Uherské Hradiště – 2 ženy a 2 muži

Rozhodčí:
Loukov – Josef Florec, Marie Florecová, Martina Pořízková
Kyselovice – Hana Apoleníková, Anna Talčíková, Ivana Říkovská

Příjemnou atmosféru během soutěže nám zpříjemnilo krásné počasí. Všichni soutěžící ocenili dokonalý servis, který vytvořily ženy z ASPV Loukov, které se na akci podílely pečením výborných koláčů a dalších pochutin. Na soutěž se přišli podívat další zájemci z řad rodičů a dětí. Vyzkoušeli si Woodball, Kubb i Mölkky. V letošním roce byly zastoupeny všechny regiony našeho kraje.

Mölkky děti/jednotlivci – vložený závod pro děti na 2 kola:
1. místo – František Hradil 2.místo – Danek Cvek 3. místo – Adam Cvek 4.místo – Vojtěch Rábl 5. místo – Filip Mikulík 6. místo – Denisa Mikulíková 7. místo – Alena Pořízková 8. místo – Jan Mikulík 9. místo – Martin Páník

Mölkky dospělí/jednotlivci :
1. místo – Jana Kurfurstová 2. místo – Jarmila Kundrátová 3. místo – Jarmila Krchňáčková 4. místo – Helena Mikulíková 5. místo – Anna Gadasová 6. místo – Jana Kantorková st. 7. místo – Stanislav Kunčar 8. místo – Zuzana Mikulíková 9. místo – Anna Šimková 10. místo – Ludmila Kurfűrstová 11. místo – Věra Velecká 12. místo – Romana Kolářová 13. místo – Jarmila Páníková 14. místo – Jiří Buráň 15. místo – Zdena Babičová 16. místo – Anna Hájková 17. místo – Hana Horáková 18. místo – Jana Kantorková ml.

Wodball dospělí/jednotlivci :
1. místo – Romana Kolářová 2. místo – Jana Kurfűrstová 3. místo – Jiří Buráň 4. místo – Stanislav Kunčar 5. místo – Anna Gadasová 6. místo – Ludmila Kurfűrstová 7. místo – Věra Velecká 8. místo – Anna Šimková 9. místo – Helena Mikulíková 10. místo – Jarmila Krchňáčková 11. místo – Jana Kantorková ml. 12. místo – Zuzana Mikulíková 13. místo – Zdena Babičová 14. místo – Jarmila Kundrátová 15. místo – Jarmila Páníková 16. místo – Anna Hájková 17. místo – Hana Horáková 18. místo – Jana Kantorková st.

Kubb dospělí/dvojice :
1. místo – Jarmila Kundrátová, Zuzana Mikulíková – Loukov
2. místo – Anna Gadasová, Jarmila Páníková – Loukov
3. místo – Anna Hájková, Romana Kolářová – Zlín

Ředitelka soutěže Marie Florecová

1 2 3