Rubrika : ČASPV

Mikulášská besídka 3.12.2017

Jako každý rok připravila Česká asociace sport pro všechny ve spolupráci s Obecním zastupitelstvem v Loukově, Mikulášskou besídku, při které přispěly obě složky na balíčky pro děti.

Mikulášskou besídku zahájila a slovem celé odpoledne provázela Pavlína Pořízková, náročnou roli zvládla velmi dobře. Pozvala všechny děti i rodiče k vystoupení dětí z Mateřské školy i Základní školy. Pod vedením kolektivu učitelek, děti z Mateřské školy zatancovaly taneček Čertovské rojení. Děti ze Základní školy vedené kolektivem učitelek připravily tradiční Vánoční pásmo.

Čekání na Mikuláše dětem zpříjemnily hry Sáně, na kterých převážely vánoční balíčky. Hra Lyže závodníci obíhali vyznačenou dráhu. Hru na Skákacím míči si také užili plno zábavy. Hra Střílení hokejkou na branku. Nejvíce děti bavila hra Sněhové koulování, kde přehazovali všichni najednou sněhové papírové koule .

Zvonění zvonečků ohlásilo příchod čertů, kteří proběhli sál jako předvoj Mikuláše. Děti z bezpečí náruče rodičů, viděly přicházet anděly a Mikuláše. Po zazpívání krátké písničky nebo básničky, rozdávali andělé dětem balíčky. Mikuláš rozdal balíčky všem dětem, popřál krásné vánoční svátky a rozloučil se slibem, že mezi nás příští rok opět zavítá s celou družinou.

Za ASPV Loukov Marie Florecová

Krajský seminář DONUT BALL 12.11.2017 Loukov

V neděli 12.11.2017 se v kulturním domě v Loukově uskutečnil seminář s balančními pomůckami Donut Ball. Semináře se zúčastnilo 26 instruktorek a cvičitelek z celého Zlínského kraje, aby získaly nové poznatky pro cvičení a pro zpestření jejich cvičebních lekcí.

Úvodní hodinu zahájila lektorka Mgr. Pavlína Hrdlíková s cvičením na Donut Ballu zaměřené na motorické dovednosti pro hodiny s dětmi předškolního a mladšího školního věku.

Lektorka Mgr. Martina Doleschalová, ve druhé hodině semináře, ukázala možnosti využití Donut Ballu jako vhodné pomůcky pro aktivní typ cvičebních hodin jako například posilování nebo kondiční cvičení.

Třetí hodina pod vedením zkušené lektorky PaedDr. Zdeňky Slavíkové byla ukázkou možnosti využití cvičení na Donut Ballu pro seniory a cvičence s pohybovým omezením. Šlo především o pomalá cvičení, strečink a relaxaci.

Po ukončení semináře získaly 3 instruktorky ASPV Loukov Osvědčení o absolvování Semináře na cvičení s Donut Bally. Jmenovitě Marie Florecová, Zdena Lapčíková a Jitka Florecová.

Oddíl ASPV Loukov získal od Zlínské Krajské asociace sport pro všechny 10 kusů Donut Ballu za aktivní činnost v rámci Zlínského kraje i celé České republiky.

Za ASPV Loukov předsedkyně Marie Florecová

Republiková soutěž WOODBALL, KUBB, MÖLKKY

Republikových soutěží Woodball, Kubb, Molky se 6 – 8. října 2017 v Mušově – Pasohlávkách zúčastnilo 32 dvoučlenných družstev z celé republiky.

Zlínský kraj reprezentovalo 12 soutěžících z Loukova, 2 soutěžící z Uherského Brodu.

Výsledky – Soutěž Kubb:

Loukov Muži:
1. místo – Roman Žídek, Vít Páník

Loukov Ženy:
1. místo – Marie Migová, Božena Dochońová
7. místo – Marie Florecová, Jarmila Kundrátová
8. místo – Marie Žídková, Jarmila Páníková
10. místo – Helena Mikulíková, Zuzana Mikulíková

Soutěž Woodball:

Loukov Muži:
3. místo – Vít Páník, Roman Žídek

Loukov Ženy:
5. místo – Božena Duchońová, Marie Migová
7. místo – Jana Kurfurstová, Helena Mikulíková
8. místo – Jarmila Páníková, Marie Žídková
9. místo – Jarmila Kundrátová, Marie Florecová
12. místo – Zuzana Mikulíková, Jana Hamalová

Společná soutěž Molkky:
9. místo – Marie Migová, Božena Duchńová
10. místo – Roman Žídek, Vít Páník
14. místo – Zuzana Mikulíková, Jana Hamalová
15. místo – Marie Florecová, Jarmila Kundrátová
26. místo – Marie Žídková, Jarmila Páníková
29. místo – Jana Kurfurstová, Helena Mikulíková

Letošní 8. ročník Republikové soutěže Wodball, Kubb, Molkky byl pro naši výpravu z Loukova opět velmi úspěšný. ASPV Loukov získal 1. místo ve dvou soutěžích, jedno 3. místo i další umístění byla dobrá.

Počasí jako obvykle, foukal studený vítr od jezera, vydržet celý den v tomto počasí dalo všem účastníkům zabrat. Teplé jídlo a spousta tekutin nám pomohly vše překonat. Dobré umístění, s radostí jsme se loučili s přáteli s přáním, že se v příštím roce utkáme na Mušově znovu.

Za ASPV Loukov Marie Florecová

Republiková soutěž WOODBALL, KUBB, MÖLKKY 6 – 8. října 2017 Mušov – Pasohlávky

Republikových soutěží Woodball, Kubb, Mölkky v tomto roce zúčastnilo 32 dvoučlenných družstev z celé republiky. Zlínský kraj reprezentovalo 12 soutěžících z Loukova, 2 soutěžící z Uherského Brodu.

Výsledky – Soutěž Kubb:

Loukov Muži:
1. místo Roman Žídek, Vít Páník

Loukov Ženy:
1. místo Marie Migová, Božena Dochońová
7. místo Marie Florecová, Jarmila Kundrátová
8. místo Marie Žídková, Jarmila Páníková
10. místo Helena Mikulíková, Zuzana Mikulíková

Výsledky – Soutěž Woodball:

Loukov Muži:
3. místo Vít Páník, Roman Žídek

Loukov Ženy:
5. místo Božena Duchońová, Marie Migová
7. místo Jana Kurfurstová, Helena Mikulíková
8. místo Jarmila Páníková, Marie Žídková
9. místo Jarmila Kundrátová, Marie Florecová
12. místo Zuzana Mikulíková, Jana Hamalová

Společná soutěž Mölkky:
9. místo Marie Migová, Božena Duchńová
10. místo Roman Žídek, Vít Páník
14. místo Zuzana Mikulíková, Jana Hamalová
15. místo Marie Florecová, Jarmila Kundrátová
26. místo Marie Žídková, Jarmila Páníková
29. místo Jana Kurfurstová, Helena Mikulíková

Letošní 8. ročník Republikové soutěže Wodball, Kubb, Molkky byl pro naši výpravu z Loukova opět velmi úspěšný. ASPV Loukov získal 1. místo ve dvou soutěžích, jedno 3. místo i další umístění byla dobrá. Počasí jako obvykle, foukal studený vítr od jezera, vydržet celý den v tomto počasí dalo všem účastníkům zabrat. Teplé jídlo a spousta tekutin nám pomohly vše překonat. Dobré umístění, s radostí jsme se loučili s přáteli s přáním, že se v příštím roce utkáme na Mušově znovu.

Za ASPV Loukov Marie Florecová

Cvičební hodiny ASPV Loukov

Cvičební hodiny ASPV Loukov z.s. rok 2017

Středa:
15:30 – 16:30 – Rodiče s dětmi
Kozáková Marketa, Vlasáková Leona,
Kocmanová Lucie, Skácelová Jarmila

16:30 – 17:30 – Cvičení s tancem 5-10 let
Pagáčová Veronika, Florecová Marie

17:30 – 19:00 – Lady – Stolní hry
Florecová Marie

19:00 – 20:00 – Pilates, Jóga
Florecová Martina, Lapčíková Zdena

Republiková soutěž Woodball, Kubb, Mölkky 30.9. – 2.10.2016 Mušov

Republikové soutěže se zúčastnilo 37 dvoučlených družstev, z 5 krajů naší republiky. ASPV Loukov reprezentovalo 10 soutěžících, 1 rozhodčí Florecová Marie

ASPV Loukov :

Kubb Ženy : 2. místo – Migová Marie, Duchoňová Božena
3. místo – Babičová Zdena, Gadasová Anna
5. místo – Páníková Jarmila, Žídková Marie
6. místo – Kurfürstová Jana, Mikulíková Helena

Kubb Muži : 2. místo – Žídek Roman, Páník Vít

Woodball Ženy : 4. místo – Duchoňová Božena, Migová Marie
5. místo – Žídková Marie, Páníková Jarmila
6. místo – Mikulíková Helena, Kurfürstová Jana
7. místo – Gadasová Anna, Babičová Zdena

Woodball Muži: 8. místo – Páník Vít, Žídek Roman

Mölkky: 4. místo – Migová Marie, Duchoňová Božena
7. místo – Kurfürstová Jana, Mikulíková Helena
8. místo – Žídek Roman, Páník Vít
16. místo – Babičová Zdena, Gadasová Anna
18. místo – Páníková Jarmila, Žídková Marie

Republiková soutěž byla pro ASPV Loukov opět velmi úspěšná. Poděkování patří všem členům naší výpravy za krásné umístění a dobrou reprezentaci. Za ASPV Loukov z.s. předsedkyně Marie Florecová

VÝSLEDKY PÓDIOVKY 3.4.2016 BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

1. kat.
SK Kyselovice skladba: Barvy – zlatý certifikát
2. kat.
DDM Sluníčko Otrokovice skladba: Barbie – stříbrný
ASPV Podhradní Lhota skladba: Pozdrav z daleka – zlatý
DDM Sluníčko Otrokovice skladba: Modrásci – stříbrný
3. kat.
FitDěti Bystřice p. Hostýnem skladba: Růžové stuhy – stříbrný
Taneční klub Vítonice skladba: Chvilka s reklamou – zlatý
4. kat.
SVČ Včelín Bystřice pod Hostýnem skladba: Mimoňi – zlatý
FitDěti Bystřce pod Hostýnem skladba: Stříbrné květy – stříbrný
SVČ Včelín Bystřice pod Hostýnem skladba: 4 Stars – stříbrný
6 – 7 kat.
SK Kyselovice skladba: Cvičení nás(ne)baví – stříbrný
DDM Sluníčko Tlumačov skladba: Hříšní lidé města pražského – Zlatý

Vítěz přehlídky:
6 – 7 kat. DDM Sluníčko Tlumačov skladba: Hříšní lidé města pražského

Ceny poroty:
Nejlepší Kostýmy: ASPV Podhradní Lhota skladba: Pozdrav z daleka
Sympatie: SK Kyselovice skladba: Barvy
Originalita: Taneční klub ZŠ Vítonice skladba: Chvilka s reklamou

DĚTSKÝ KARNEVAL

Pořadatelé a příznivci Česká asociace sport pro všechny v maskách Mimoňů, vítají všechny děti i doprovod, na Dětském karnevalu v kulturním domě v Loukově.

V krásně vyzdobeném sále vyzvali moderátoři, Jarmila Skácalová a Josef Hurt, k průvodu masek všechny víly, princezny z Ledového království, motýly, broučky, kovboje, šašky, vojáky, rytíře a další krásně oblečené masky. Radostnou atmosféru sobotního odpoledne doplnila příjemná hudba a rej masek roztleskal celý sál.

Následovaly soutěže pro děti „Kloboučková“a „Přenášení míšku na lžíci“, při kterých děti předváděly svoji rychlost a zručnost.

Překvapením karnevalu „Taneční vystoupení mladých hasičů“, zatancovali temperamentní skladbou na písničky Míši Růžičkové. Vystoupení mělo velký ohlas, sálem zněl potlesk po celé vystoupení.

Hra „Věšení prádla“pro rodiče s dětmi vzájemná dovednost, smích a povzbuzování byly součástí tohoto zápolení.

Bufet nabízel spoustu dobrot“ palačinky se šlehačkou, hranolky s kečupem“ a jiné dobroty, na kterých si pochutnali malí i velcí návštěvníci karnevalu.

Odpoledne plné veselí a pohody vyvrcholilo bohatou tombolou, veselé děti s výhrou, smutné, když nic nevyhráli. Přesto odcházeli děti i rodiče spokojení s pocitem dobře stráveného dne.

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě, výzdobě i tombole dnešního dětského karnevalu. Připravili všem dětem, rodičům odpoledne plné pohybu, tance a radosti.

Za ASPV Loukov z.s. Marie Florecová

1 2 3 5