Rubrika : Archiv úřední desky

Oznámení o počtu a sídlech volebních okrskůOznámení o počtu a sídlech volebních okrsků

Záměr směny pozemkuZáměr směny pozemku

Volby do zastupitelstev obcí – stanovení minimálního počtu členů OVKVolby do zastupitelstev obcí - stanovení minimálního počtu členů OVK

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 26.6.2018
Informace č. 4 PMR
Usnesení z jednání Obecního zastupitelstva Loukov ze dne 30. 5. 2018
Změna č.1 územního plánu obce Loukov – grafická částKoordinační výkes

Výkres širších vztahů

Vykres VPS, VPO a asanaci navrh PS

Vykres VPS, VPO a asanací

Hlavní výkres návrh PS celkový

Hlavní výkres návrh PS

Hlavní výkres celkový

Hlavní výkres

Výkres základního členění návrh PS

Výkres základního členění

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Záměry prodejeZáměry prodeje 1

Záměry prodeje 2

Změna č.1 územního plánu obce Loukov – textová částZměna č.1 Územního plánu Loukov

VYhláška

Odůvodnění - změnové znění

Odůvodnění

Odůvodnění - úplné znění

Odůvodnění - návrh změny

Rozhodnutí ve věci dočasného vyloučení vstupu do lesa
Závěrečný účet PMR 2017


Vyúčtování vodného a stočného za rok 2017
Veřejná vyhláškaDOČASNÉ VYLOUČENÍ VSTUPU DO LESA DO 30.6.2018

Veřejná vyhláškadoručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje ZK a oznámení o konání veřejného projednání

Usnesení obecního zastupitelstva Loukov 25.4.2018
Hromadný předpisný seznam
Dočasné vyloučení vstupu do lesa do 30.6.2018


Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 6.3.2018
Veřejná vyhláškaVeřejná vyhláška

Rozhodnutí o prodloužení platnosti rozhodnutí o umístění stavby

Veřejná vyhláška


1 2 3 4 5 18