Rubrika : Archiv úřední desky

Návrh rozpočtu PMR 2019Návrh rozpočtu PMR 2019

Veřejná vyhláška
Stavební povolení
Usnesení z jednání Obecního zastupitelstva obce Loukov ze dne 5. 11. 2018Usnesení z jednání Obecního zastupitelstva Loukov ze dne 5. 11. 2018

Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobý výhled – svazek obcí pro hospodaření s odpady
Předčasné užívání stavby, manipulační řád – rybníkyPředčasné užívání stavby - rybníky

Manipulační řád

Oznámení o zahájení řízení-kanalizační řádVeřejná vyhláška

Oznámení o zahájení spráního řízení

Veřejná vyhláška – zahájení stavebního řízeníVeřejná vyhláška - zahájení stavebního řízení

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA LOUKOV ZE DNE 19. 9. 2018
Výběrové řízení s aukcíOznámení o výběrovém řízení s aukcí

Podmínky výběrových řízení na prodej majetku

Informace pro účastníky výběrového řízení a veřejnost k průběhu aukce

NABÍDKA A PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - PRÁVNICKÉ OSOBY

NABÍDKA A PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - FYZICKÉ OSOBY

Kupní smlouva

Mapa

Oznámení o době a místu konání volebOznámení o době a místu konání voleb

Výběrové řízení s aukcíKupní smlouva

LV č. 60000

Nabídka a prohlášení účastníka VŘ - FO

Nabídka a prohlášení účastníka VŘ - PO

PODMÍNKY VŘ

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí

Fotodokumentace

Záměry prodeje 24.8.2018
Oznámení o počtu a sídlech volebních okrskůOznámení o počtu a sídlech volebních okrsků

Záměr směny pozemkuZáměr směny pozemku

Volby do zastupitelstev obcí – stanovení minimálního počtu členů OVKVolby do zastupitelstev obcí - stanovení minimálního počtu členů OVK

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 26.6.2018
Informace č. 4 PMR
Usnesení z jednání Obecního zastupitelstva Loukov ze dne 30. 5. 2018
Změna č.1 územního plánu obce Loukov – grafická částKoordinační výkes

Výkres širších vztahů

Vykres VPS, VPO a asanaci navrh PS

Vykres VPS, VPO a asanací

Hlavní výkres návrh PS celkový

Hlavní výkres návrh PS

Hlavní výkres celkový

Hlavní výkres

Výkres základního členění návrh PS

Výkres základního členění

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
1 2 3 4 5 18