Rubrika : Archiv úřední desky

Veřejná vyhláška 24.6.2019Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Právní stav

Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacíchVeřejná vyhláška

Technická zpráva

Mapové podklady

Mapové podklady

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva 19.6.2019
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou – kanalizace a ČOVVeřejná vyhláška

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - kanalizace a ČOV

Opis výsledku hlasování – volby EP 2019Opis výsledku hlasování - volby EP 2019

Návrh závěrečného účtu PMR 2018.PMR - Návrh závěrečného účtu za rok 2018

PMR - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2018

PMR - Rozvaha 2018

PMR - Výkaz zisku a ztráty 2018

PMR - Příloha 2018

PMR - Zpráva č. 2722018 EKO o výsledku přezkoumání hospodaření

Veřejná vyhláška – dodatečné povolení stavbyVeřejná vyhláška - dodatečné povolení stavby

Záměry prodejeZáměry prodeje

Příloha

Návrh závěrečného účtu 2018Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2018

Rozvaha 2018

Výkaz zisku a ztráty 2018

Příloha 2018

Zpráva auditora 2018

Volby EP – oznámení o době a místě konání voleb
Porovnání výpočtu ceny stočného 2018Porovnání výpočtu ceny stočného 2018 - provozovatel

Porovnání výpočtu ceny stočného 2018 - porovnání

Porovnání výpočtu ceny stočného 2018 - vysvětlivky

Volby do EP 2019 – svolání zasedání členů OVK
Hromadný předpisný seznam – daň z nemovitých věcíHromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí

Veřejná vyhláška – Loukov kanalizace a ČOVVeřejná vyhláška - Loukov kanalizace a ČOV

Veřejná vyhláška změna územního plánu Loukov č.1Veřejná vyhláška

Návrh opatření obecné povahy

Text návrh změny

Odůvodnění změnové znění

Odůvodnění úplné znění

Odůvodnění

Výkres základního členění

Výkres základního členění - návrh ÚZ

Hlavní výkres

Hlavní výkres - celkem

Hlavní výkres - návrh ÚZ

Hlavní výkres - návrh ÚZ - celkem

Výkres VPS, VPO a a sanací

Výkres VPS, VPO a a sanací - návrh ÚZ

Výkres širších vztahů

Koordinační výkres

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Veřejná vyhláška
Usnesení z jednání Obecního zastupitelstva obce Loukov ze dne 10.4.2019
Svazek obcí pro hospodaření s odpadySvazek obcí pro hospodaření s odpady

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Volby EP – oznámení o počtu a sídle volebních okrsků
1 2 3 4 19