Rubrika : Archiv úřední desky

Nepronajatý majetek ve vlastnictví státu
Územní rozhodnutí
Veřejná vyhláška
Smlouva o umístění stavby
Usnesení obecního zastupitelstva 14.11.2012
Veřejná vyhláška
Oznámení o vydání aktualizace zásad územního rozvoje Zlínského kraje
Vydání územního rozhodnutí – kanalizace Loukov
Územní plán obce Loukov – odůvodnění
Územní plán obce Loukov – návrh
Převzetí vlastnických separátů lesních hospodářských osnov (LHO)
Mapa – kanalizace Loukov
Návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby – kanalizace Loukov
Vyúčtování vodného a stočného za rok 2011
???? ?????? ????

ROZBOR VODY 2012ROZBOR VODY 2012

Komplexní pozemkové úpravy v katastru obce Loukov
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Loukov
Komentář ke zprávě o hospodaření obce Loukov
Veřejná vyhláška o návrhu aktualizace zásad územního rozvoje
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVYNAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
1 17 18 19 20