Rubrika : Archiv úřední desky

Návrh rozpočtu Podhostýnského mikroregionu 2013


Návrh rozpočtu Podhostýnského mikroregionu na rok 2013
Vyvěšeno : 03.12.2012 | Sejmuto : 18.12.2012

Nepronajatý majetek ve vlastnictví státu


Územní rozhodnutí


Veřejná vyhláška


Smlouva o umístění stavby


Usnesení obecního zastupitelstva 14.11.2012


Veřejná vyhláška


Oznámení o vydání aktualizace zásad územního rozvoje Zlínského kraje


Vydání územního rozhodnutí – kanalizace Loukov


Územní plán obce Loukov – odůvodnění


Územní plán obce Loukov – návrh


Převzetí vlastnických separátů lesních hospodářských osnov (LHO)


Mapa – kanalizace Loukov


Návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby – kanalizace Loukov


Vyúčtování vodného a stočného za rok 2011


???? ?????? ????

ROZBOR VODY 2012


Komplexní pozemkové úpravy v katastru obce Loukov


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Loukov


Komentář ke zprávě o hospodaření obce Loukov


Veřejná vyhláška o návrhu aktualizace zásad územního rozvoje


1 14 15 16 17