Rubrika : Archiv úřední desky

Veřejná vyhláška – návrh OOP – stanovení místní úpravy provozu (Nivky)Veřejná vyhláška

Mapa

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva 9.7.2019
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva 19.6.2019
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva 9.7.2019
Navýšení ceny vodného od 1.7.2019
Veřejná vyhláška 24.6.2019Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Právní stav

Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacíchVeřejná vyhláška

Technická zpráva

Mapové podklady

Mapové podklady

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva 19.6.2019
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou – kanalizace a ČOVVeřejná vyhláška

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - kanalizace a ČOV

Opis výsledku hlasování – volby EP 2019Opis výsledku hlasování - volby EP 2019

Návrh závěrečného účtu PMR 2018.PMR - Návrh závěrečného účtu za rok 2018

PMR - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2018

PMR - Rozvaha 2018

PMR - Výkaz zisku a ztráty 2018

PMR - Příloha 2018

PMR - Zpráva č. 2722018 EKO o výsledku přezkoumání hospodaření

Veřejná vyhláška – dodatečné povolení stavbyVeřejná vyhláška - dodatečné povolení stavby

Záměry prodejeZáměry prodeje

Příloha

Návrh závěrečného účtu 2018Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2018

Rozvaha 2018

Výkaz zisku a ztráty 2018

Příloha 2018

Zpráva auditora 2018

Volby EP – oznámení o době a místě konání voleb
Porovnání výpočtu ceny stočného 2018Porovnání výpočtu ceny stočného 2018 - provozovatel

Porovnání výpočtu ceny stočného 2018 - porovnání

Porovnání výpočtu ceny stočného 2018 - vysvětlivky

Volby do EP 2019 – svolání zasedání členů OVK
Hromadný předpisný seznam – daň z nemovitých věcíHromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí

Veřejná vyhláška – Loukov kanalizace a ČOVVeřejná vyhláška - Loukov kanalizace a ČOV

Veřejná vyhláška změna územního plánu Loukov č.1Veřejná vyhláška

Návrh opatření obecné povahy

Text návrh změny

Odůvodnění změnové znění

Odůvodnění úplné znění

Odůvodnění

Výkres základního členění

Výkres základního členění - návrh ÚZ

Hlavní výkres

Hlavní výkres - celkem

Hlavní výkres - návrh ÚZ

Hlavní výkres - návrh ÚZ - celkem

Výkres VPS, VPO a a sanací

Výkres VPS, VPO a a sanací - návrh ÚZ

Výkres širších vztahů

Koordinační výkres

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
1 2 3 18