Rubrika : Archiv úřední desky

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva 19.6.2019
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou – kanalizace a ČOVVeřejná vyhláška

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - kanalizace a ČOV

Opis výsledku hlasování – volby EP 2019Opis výsledku hlasování - volby EP 2019

Záměry prodejeZáměry prodeje

Příloha

Volby EP – oznámení o době a místě konání voleb
Porovnání výpočtu ceny stočného 2018Porovnání výpočtu ceny stočného 2018 - provozovatel

Porovnání výpočtu ceny stočného 2018 - porovnání

Porovnání výpočtu ceny stočného 2018 - vysvětlivky

Volby do EP 2019 – svolání zasedání členů OVK
Hromadný předpisný seznam – daň z nemovitých věcíHromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí

Veřejná vyhláška – Loukov kanalizace a ČOVVeřejná vyhláška - Loukov kanalizace a ČOV

Veřejná vyhláška změna územního plánu Loukov č.1Veřejná vyhláška

Návrh opatření obecné povahy

Text návrh změny

Odůvodnění změnové znění

Odůvodnění úplné znění

Odůvodnění

Výkres základního členění

Výkres základního členění - návrh ÚZ

Hlavní výkres

Hlavní výkres - celkem

Hlavní výkres - návrh ÚZ

Hlavní výkres - návrh ÚZ - celkem

Výkres VPS, VPO a a sanací

Výkres VPS, VPO a a sanací - návrh ÚZ

Výkres širších vztahů

Koordinační výkres

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Veřejná vyhláška
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Volby EP – oznámení o počtu a sídle volebních okrsků
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízeníVeřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení

Usnesení z jednání Obecního zastupitelstva obce Loukov ze dne 27.2.2019Usnesení z jednání Obecního zastupitelstva obce Loukov ze dne 27.2.2019

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Loukov 2019
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstvaPozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejná vyhláška
Výroční zpráva 2018Výroční zpráva 2018 - o poskytování informací dle zák.č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
1 2 3 18