ROZŠÍŘENÍ PROVOZNÍ DOBY ODPADOVÉHO CENTRA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

Odpadové centrum Bystřice pod Hostýnem
Cihelna 1600, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Provozní doba:
Pondělí 7:00 – 17:00
Úterý 7:00 – 15:00
Středa 7:00 – 15:00
Čtvrtek 7:00 – 15:00
Pátek 7:00 – 15:00
Sobota, Neděle zavřeno

Odstranit je možno všechny druhy odpadů:
– objemný (nábytek, koberce, zrcadla, autoskla, drátosklo, keramika, porcelán, podlahové krytiny, novodur, žárovky, znečistěné plasty, papír, sklo)
– stavební (sutě, cihly, betony, sanitární keramika, sádrokarton)
– bioodpad (tráva, listí, ořezy stromů ze zahrad, ovoce, zelenina)
– nebezpečný (rozpouštědla, kyseliny, louhy, pesticidy, barvy, léky, azbest)
– tříděný papír (starý papír, noviny, časopisy, knihy, papírové obaly, sešity, krabice,
kartony)
– tříděný plast (PET lahve, plastové obaly, obalové folie)
– tříděné sklo (obalové lahve od vína, alkoholických a nealkoholických nápojů, sklenice od
kečupů, zavařenin, tabulové sklo
– tříděné nápojové obaly (obaly od mléka a mléčných výrobků, džusů, vína a dalších
potravin)
– vysloužilá elektrozařízení (lednice, televizory, počítače, vysavače, telefony, kalkulačky,
žehličky, fény, elektrické hračky, tiskárny)
– baterie (autobaterie, monočlánky)
– zářivky a výbojky
Pro konkrétní informace o cenách odpadů volejte telefonní čísla 573378095 nebo 725856920
nebo použijte mail skladka@knet.cz