POSLEDNÍ LETOŠNÍ ZPRÁVY ZE ŠKOLY

Příchod slunečných dnů v květnu už začíná napovídat, že se pomalu blíží léto a konec školního roku roku.V květnu jsme již tradičně připravili besídku pro maminky, tentokrát na ní vystoupili i naši žáci navštěvující ZUŠ. Žáci 4. ročníku absolvovali závěrečné jízdy na dopravním hřišti a získali průkaz cyklisty. Páťáci byli zařazeni do testování 5. ročníků v předmětech Matematika, Anglický jazyk a Člověk a svět práce.

Červen není jen o zkoušení, dolaďování známek, psaní prověrek, ale žáky čekají i příjemnější
záležitostí. Tou první byla oslava Dne dětí, která proběhla letos na školní zahradě, kde paní učitelky připravily zajímavé soutěže a kdo chtěl obětovat penízky, mohl si vyrobit obrázek z barevného písku pod vedením manželů Blahových.

7. června jsme se vydali s naší školou až za Kroměříž, na školní výlet do Kostelan. Vše se odehrávalo pod záštitou „Divokého západu“. Na Ranči pro nás byl připravený zajímavý program. Po příjezdu si nás převzal mladý kovboj a tím to vše začalo. Nejdříve jsme shlédli okolí celého Ranče, kde nám byly objasněny různé otázky, týkající se života indiánů a kovbojů. Mohli jsme si prohlédnout dobové teepee, popovídat si s pravým indiánem, který skutečně pocházel původem z USA, zaházet si tomahawkem na terč, shlédnout staré nástroje a výstroj tehdejších bojovníků, kterou lovili bizony. Kolem celého Ranče byly pastviny plné koní, na kterých se děti i svezly. Krásné představení přímo v aréně si pro nás připravil pan indián, který nám na svém koni ukázal, jak to v dřívějších dobách bylo, co vše museli indiáni absolvovat, aby mohli přežít.

V odpoledním programu si nás převzal Šerif ranče. Byly připraveny krásné scénky ve westernovém městečku, kde jsme také mohli vidět ukázky s honáckým bičem, show s kolty, přepadení banky, saloon. Děti si mohly i zasoutěžit v podobě nahánění dobytka, v rychlosti převlékání do dobového oblečení a mohly se zúčastnit i scénky s kovboji a indiány. Děti byly velice nadšené, bylo vidět, že výlet se nám vydařil. V odpoledních hodinách jsme si odváželi spousty krásných suvenýrů, zážitků a s čistou hlavou se vrátili zpět domů.

Pěkné odpoledne mohli prožít rodiče a děti v pátek 23. 6. na školní zahradě. Kdo chtěl soutěžit, opéct si špekáček, vyrobit originální tričko byl na správném místě. Zasoutěžit si mohli přijít i budoucí prvňáčci a byla také vyhodnocena soutěž ve sběru pomerančové a citronové kůry. Všichni, kteří se do sběru zapojili, byli odměněni. Poděkování patří obětavým maminkám pod vedením paní Hurtové, které celou akci připravily.
A nastal poslední týden školního roku a s ním poslední návštěva obecní knihovny, uzavření známek, poslední zvonění páťáků, výlet žáků navštěvujících náboženství, úklid pomůcek, kontrola učebnic,vycházka na zmrzlinu ke Koutným, vyhodnocení sběru starého papíru. Nejvíce sběru přinesli Kaďůrkovi, Morzhulovi, Zbožínkovi, Zemánkovi, Petrášovi,Mikulíkovi, Hlavičkovi, Nenutilovi, ale pochvalu si zaslouží i ti, kteří přinesli třeba jen 15 kg. Spíš nás mrzí, že jsou tací, kteří se nezapojují vůbec do sběrů, ať už je to sběr šípků, kůry nebo papíru.
30. června proběhlo rozloučení s páťáky za účasti starosty obce.
Na závěr bych chtěla poděkovat za celoroční spolupráci a popřát všem pohodové léto a hodně pěkných zážitků.