Poděkování

Vážení spoluobčané,

v tomto roce nastal čas poděkovat našim zastupitelům a zvolit si nové členy zastupitelstva obce Loukov – Libosváry, a tak jsme se vydali první říjnový víkend k volebním urnám, abychom si je vybrali. Oceňujeme aktivní postoj všech občanů, kterým není dění v obci lhostejné, zajímají se o její budoucnost a zodpovědně přišli k volbám.

Chtěli bychom jménem všech členů uskupení Za harmonický rozvoj poděkovat svým voličům za důvěru, kterou jste do nás vložili. Vaší podpory si velmi vážíme. V rámci možností budeme usilovat o plnění priorit našeho volebního programu a rádi se s vámi setkáme na zasedáních zastupitelstva.

S úctou

Hynek Kundera
Marta Michaličková
Jakub Olivík
Petr Krbálek
Blanka Baďurová
Eva Vymětalíková
Zdeněk Mikulík
Martina Klasová
Zdeněk Hruška
Martina Pořízková
Stanislav Sehnal