Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozuOpatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - část 1

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - část 2