Odpadové centrum Chvalčov informuje o omezení odběru pneumatik

Pneumatiky budou odebírány pouze z osobních automobilů a jednostopých vozidel a to 4 ks na číslo popisné a rok.