Obecně závazná vyhláška č. 03/2019Obecně závazná vyhláška č. 03/2019