INFORMACE PRO RODIČE

CO NÁS ČEKÁ ?
12. 2. zahájení plaveckého výcviku – bazén Holešov
15. 2. beseda v knihovně
19. 2. – 23. 2. jarní prázdniny
19. a 20. 2. – bude školní družina otevřena od 8 hod. do 13 hod.
26. 2. – 2. 3. soutěž čistoty mezi třídami

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
bude 7. 3. od 8 hod. do 11:45 hod.

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY
Na pedagogické radě dne 18. 1. 2018 byla za pedagogické pracovníky zvolena Mgr. Blanka Baďurová.

PRÁZDNINY :
Pololetní pátek 2.2.2018
Jarní 19.2. – 25.2.2018
Velikonoční 29.3. a 30.3.2018 (čtvrtek–pátek)

TERMÍNY TŘÍDNÍCH SCHŮZEK A INDIVIDUÁLNÍCH KONZULTACÍ V ZŠ
23.1.2018
24.4.2018
12.6.2018

PEDAGOGICKÝ SBOR V MŠ
Bc. Libuše Zbrožová, vedoucí učitelka
Lucie Kotasová, učitelka
Mgr.Marie Trochtová, učitelka

TŘÍDY A VYUČUJÍCÍ

I. TŘÍDA – 1. a 3. ročník – Mgr. Blanka Baďurová
AJ – Mgr. Šůstalová

II. TŘÍDA – 2. ročník – Mgr. Jarmila Mikulíková
PRV, AJ, HČ – Mgr. Šůstalová, VČ, TČ – Jana Vymětalíková

III. TŘÍDA – 4. a 5. ročník – Mgr. Eva Vymětalíková
AJ, Informatika Mgr. Šůstalová

KDY NÁM ZVONÍ
Vyučování začíná v 8:00 hod.

1. hodina – 8:00 – 8:45
2. hodina – 9:00 – 9:45
3. hodina – 10:05 – 10:50
4. hodina – 11:00 – 11:45

OBĚD

5. hodina – 12:15-13:00
6. hodina – 13:10-13:55 (5. ročník)

Výuka nepovinného předmětu Náboženství bude zahájena 8. září ve 14 hod.

Činnost kroužků bude zahájena v měsíci říjnu.

KONZULTAČNÍ HODINY
1) každou středu od 14 do 16 hod.
2) v nutných případech po předchozí e-mailové domluvě i jiný den od 14 do 15:30 hod.
e-mail: mikulikova19@seznam.cz

Kroužky
Keramický – 1x za 14 dní – Baďurová Blanka
Taneční – 1x za 14 dní – Mikulíková Jarmila
Logopedický – 1 x týdně – Vymětalíková J.
Hravá angličtina – 1x týdně – Vymětalíková J. /v rámci ŠD/
Sportovní – 1x týdně /v rámci ŠD/