INFORMACE PRO RODIČE

CO NÁS ČEKÁ

KONZULTAČNÍ HODINY
1) každou středu od 14 do 16 hod.
2) v nutných případech po předchozí e-mailové domluvě i jiný den od 14 do 15:30 hod.
e-mail: mikulikova19@seznam.cz

BŘEZNOVÉ AKCE
10. 3. BESEDA S POLICIÍ ČR
15. 3. SOUTĚŽ VE ZPĚVU – ZUŠ BpH.
15. 3. ŠKOLIČKA PRO PŘEDŠKOLÁKY
24. 3. FOTOGRAFOVÁNÍ – dle zájmu
29. 3. ŠKOLIČKA PRO PŘEDŠKOLÁKY
31. 3. NOC S ANDERSENEM

TERMÍNY TŘÍDNÍCH SCHŮZEK
13. 4. a 14. 6.

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro příští školní rok bude probíhat OD 1. DUBNA DO 30. DUBNA.

Kroužky
Keramický – 1x za 14 dní – Baďurová Blanka
Taneční – 1x za 14 dní – Mikulíková Jarmila
Logopedický – 1 x týdně – Vymětalíková J.
Hravá angličtina – 1x týdně – Vymětalíková J. /v rámci ŠD/
Sportovní – 1x týdně /v rámci ŠD/