INFORMACE PRO RODIČE

V listopadu a prosinci připravujeme

09.11. návštěva interaktivní výstavy v Muzeu Kroměřížska s názvem „ V muzeu straší „ – odjezd v 8 hod.
11.11. vystoupení pro seniory v KD v 16 hod.
25.11. vystoupení žáků při „Rozsvěcování vánočního stromu“ u KD
28.11. individuální konzultace
30.11. pravidelná návštěva loukovské knihovny – školní družina

01.12. návštěva hudebního programu v TYMY Holešov „Vánoce s Pavlem Novákem „ – odjezd v 9 hod.
03.12. vystoupení žáků na Mikulášské besídce v KD
14.12. Vánoční jarmark
16.12. vystoupení žáků na Vánočním koncertě v KD
22.12. Loukovská superstar

TERMÍNY TŘÍDNÍCH SCHŮZEK A INDIVIDUÁLNÍCH KONZULTACÍ V ZŠ
3.10.2017
28.11.2017
23.1.2018
24.4.2018
12.6.2018

PRÁZDNINY :
Podzimní 26. a 27.10.2017 (čtvrtek–pátek)
Vánoční 23.12.2017 – 2.1.2018 (nástup do školy středa 3. 1. 2018)
Pololetní pátek 2.2.2018
Jarní 19.2. – 25.2.2018
Velikonoční 29.3. a 30.3.2018 (čtvrtek–pátek)

TŘÍDNÍ SCHŮZKA V MŠ
– úterý 26. 9. 2017

PEDAGOGICKÝ SBOR V MŠ
Bc. Libuše Zbrožová, vedoucí učitelka
Lucie Kotasová, učitelka
Mgr.Marie Trochtová, učitelka

TŘÍDY A VYUČUJÍCÍ

I. TŘÍDA – 1. a 3. ročník – Mgr. Blanka Baďurová
AJ – Mgr. Šůstalová

II. TŘÍDA – 2. ročník – Mgr. Jarmila Mikulíková
PRV, AJ, HČ – Mgr. Šůstalová, VČ, TČ – Jana Vymětalíková

III. TŘÍDA – 4. a 5. ročník – Mgr. Eva Vymětalíková
AJ, Informatika Mgr. Šůstalová

KDY NÁM ZVONÍ
Vyučování začíná v 8:00 hod.

1. hodina – 8:00 – 8:45
2. hodina – 9:00 – 9:45
3. hodina – 10:05 – 10:50
4. hodina – 11:00 – 11:45

OBĚD

5. hodina – 12:15-13:00
6. hodina – 13:10-13:55 (5. ročník)

Výuka nepovinného předmětu Náboženství bude zahájena 8. září ve 14 hod.

Činnost kroužků bude zahájena v měsíci říjnu.

KONZULTAČNÍ HODINY
1) každou středu od 14 do 16 hod.
2) v nutných případech po předchozí e-mailové domluvě i jiný den od 14 do 15:30 hod.
e-mail: mikulikova19@seznam.cz

Kroužky
Keramický – 1x za 14 dní – Baďurová Blanka
Taneční – 1x za 14 dní – Mikulíková Jarmila
Logopedický – 1 x týdně – Vymětalíková J.
Hravá angličtina – 1x týdně – Vymětalíková J. /v rámci ŠD/
Sportovní – 1x týdně /v rámci ŠD/