ČLÁNKY : Obec Loukov

Příběhy našich sousedů

Věříme, že předávání zkušeností mezi generacemi je nejpřirozenější způsob vzdělávání. Žádná učebnice nedokáže tak jedinečným způsobem inspirovat jako vyprávěný příběh.

Místní akční skupina Podhostýnska,z s. vás tímto srdečně zve na slavnostní veřejnou prezentaci projektu „Příběhy našich sousedů“. Tato zajímavá akce se uskuteční dne 6.6.2019 od 16:00 hod ve Společenském domě Sušil v Bystřici pod Hostýnem (pozvánka také v příloze).

Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum a v regionu ORP Bystřice pod Hostýnem se do projektu zapojili žáci osmých a devátých tříd základních škol. MAS Podhostýnska, z.s. podporuje tento půlroční projekt finančně prostřednictvím projektu MAPII.

Konkrétně jsou na bystřicku do projektu zapojeny 3 školy, a to ZŠ Bratrství Čechů a Slováků v Bystřici pod Hostýnem, ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem a ZŠ v Rajnochovicích. Žáci těchto škol ve vytvořených týmech a pod pedagogickým vedením měli za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. Postupně tak vyhledali, oslovili a natočili zajímavé a poutavé příběhy našich pamětníků. Do projektu se také zapojili žáci z Gymnazia Holešov a Základní školy ze Šumperka.

Ale víte co:?? Přijďte se podívat na prezentace příběhů dne 6.6. 2019 do Bystřice 🙂 Těšíme se na vás 🙂

Krajská soutěž Medvědí stezkou – 18.5.2019 – Nová Bystřice u Olomouce

Soutěž pro děti připravila v letošním roce Olomoucká krajská asociace v krásném sportovním areálu v Nové Bystřici. Soutěžilo celkem 100 dětí z regionů Přerov, Olomouc, Vsetín, Kroměříž.

ASPV Loukov z.s. reprezentovali v kategorii :
Starší žáci III. Viktor Rozehnal, Ludmila Kroupová obsadili 5. místo.
Starší žákyně III. Alena Pořízková, Motochová Amálie 3. místo.

Blahopřejeme ke krásnému umístění.

Za ASPV Loukov z.s. Marie Florecová

Krajský turnaj v Petangue – 16.5.2019 – Luhačovice

Již po páté se družstvo ASPV Loukov z.s. zúčastnilo turnaje v Petangue, který pro seniory pořádá Krajský úřad ve Zlíně. V letošním roce se v turnaji utkalo 42 družstev z celého kraje. ASPV Loukov z.s. reprezentovali Jitka Ondroušková, Marta Šebestů, Ing. Jaromír Zábranský a Marie Florecová. Nedosáhli jsme na první místa, ale hráli jsme velmi dobře a umístili se v polovině startovního pole.

Za ASPV Loukov z.s. Marie Florecová

Dokumentace ke změně územního plánu Loukov č. 1 – návrh

Návrh opatření obecné povahy
Návrh změny
Odůvodnění – plné znění
Odůvodnění
Odůvodnění – změnové znění
IB1 výkres základního členění
IB1 výkres základního členění návrh ÚZ
IB2 hlavní výkres
IB2 hlavní výkres celkový
IB2 hlavní výkres – návrh ÚZ
IB2 hlavni výkres návrh ÚZ – celkový
IB3 výkres VPS, VPO a asanací
IB3 výkres VPS, VPO a asanací – návrh ÚZ
IIB1 výkres širších vztahů
IIB2 koordinačni výkres
IIB3 výkres předpokládaných záborů půdního fondu

1 2 3 4 24