Poděkování

Vážení spoluobčané,

v tomto roce nastal čas poděkovat našim zastupitelům a zvolit si nové členy zastupitelstva obce Loukov – Libosváry, a tak jsme se vydali první říjnový víkend k volebním urnám, abychom si je vybrali. Oceňujeme aktivní postoj všech občanů, kterým není dění v obci lhostejné, zajímají se o její budoucnost a zodpovědně přišli k volbám.

Chtěli bychom jménem všech členů uskupení Za harmonický rozvoj poděkovat svým voličům za důvěru, kterou jste do nás vložili. Vaší podpory si velmi vážíme. V rámci možností budeme usilovat o plnění priorit našeho volebního programu a rádi se s vámi setkáme na zasedáních zastupitelstva.

S úctou

Hynek Kundera
Marta Michaličková
Jakub Olivík
Petr Krbálek
Blanka Baďurová
Eva Vymětalíková
Zdeněk Mikulík
Martina Klasová
Zdeněk Hruška
Martina Pořízková
Stanislav Sehnal

Program výměny zdrojů tepla ve Zlínském kraji II.

Dne 21. 9. 2017 byl vyhlášen „Program výměny zdrojů tepla ve Zlínském kraji II.“, čímž bylo odstartováno druhé kolo kotlíkových dotací v našem kraji.

Všechny potřebné informace a formulář žádosti jsou k dispozici na: www.kr-zlinsky.cz/kotliky.

S veškerými dotazy je možno se obracet na email kotliky@kr-zlinsky.cz nebo osobně či telefonicky na pracovníky Oddělení dotačních programů krajského úřadu ZK.