MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA


Jako každý rok, připravila česká asociace sport pro včechny, ve spolupráci s obecním zastupitelstvem Loukov, Mikulášskou besídku.

Dobrou pohodu vytvářela hudba One Classic, která hrála k tanci a poslechu dětské písničky a vánoční koledy.

Úsměvy na tváře přinesly všem maminkám, tatínkům, babičkám děti ze základní školy. Zahájily program básničkami s vánoční a zimní tématikou pod vedením Blanky Baďurové a Jarmily Mikulíkové.

Děti z mateřské školy zatančily a zazpívaly „ Andělský taneček“ pod vedením Libuše Zbrošové a Martiny Sedlákové.

Program zpestřila hra „Židličková“ pro malé předškoláky a velké školáky. Všichni si vyzkoušeli svou obratnost, urputně bojovali o každou židli, až zůstal jen vítěz.

mik1

Taneční vystoupení základní školy z Vítonic, oživilo program mikulášské besídky.

Náročná choreografie celé skladby, nápad, hudba, i barevné oblečení dětí vypadaly moc krásně. Ve skladbě vystoupilo 22 dětí. Nevídané zapojení celé školy bylo nesmírně působivé.

Čekání na Mikuláše dětem zpříjemnily hry „ Přenášení kaprů“ a „Zdobení vánočního stromečku“. Hry připravily Martina Drcmánková a Margita Mikulíková.

Když zazvonil zvoneček, čerti vyběhli jako předvoj Mikuláše, aby se přesvědčili, že jsou děti připravené na příchod celé družiny. Poté přišel Mikuláš s anděly. Po zazpívání krátké písničky nebo básničky, rozdávali andělé dětem balíčky.

mik2

Mikuláš rozdal balíčky všem dětem, popřál krásné vánoce a rozloučil se slibem, že mezi nás příští rok opět zavítá i s anděly a celou družinou.

Za ASPV Loukov Marie Florecová

AKTUALITA O POSTUPU REALIZACE PROJEKTU


Realizační tým Projektu meziobecní spolupráce od 1.6.2014 vstoupil do 3. etapy projektu „Podpora meziobecní spolupráce“.

Doposud byly zpracovány 2 dotazníky určené představitelům obcí ORP Bystřice pod Hostýnem, které monitorovaly meziobecní spolupráci na dotčeném území.

Soustavně realizační tým pracoval na zpracování tzv.: „šablon“ tedy metodických podkladů a datových setů, které nám Svaz poskytnul ke třem dílčím rozvojovým strategiím z oblasti předškolního vzdělávání a základního školství, odpadového hospodářství a sociálních služeb. Výstupem byl ucelený souhrnný dokument včetně nástinu možných variantních návrhů směřujících k řešení problematických okruhů a potřeb daného území vycházejících z již zpracovaných analytických materiálů.

Dále byla zpracovaná rozsáhlá zpráva – tzv.: Zpráva o postupu realizace projektu, která podrobně dokumentuje postup realizace projektu od jeho počátku až do 1. Oficiálního setkání představitelů obcí, které se na našem správním území ORP uskuteční dne 17.6.2014, v obci Loukov.

Výše zmíněné setkání bude formální událostí, kde budou starostové seznámeni s dosavadními aktivitami a výstupy projektu. Důležitým bodem bude mj. výběr volitelného tématu = 4. oblasti, která bude předmětem dalšího analytického šetření v rozmezí od 1.6.2014 do 30.9.2014. V současné době jsou nejdiskutovanějšími tématy cestovní ruch a podpora zaměstnanosti.

Realizační tým plní v rámci projektu všechny kroky, ke kterým se v jednotlivých etapách Smluvní partner zavázal podpisem Smlouvy o spolupráci. Mimo jiné dokládáme měsíční monitoring činností prostřednictvím monitorovacích zpráv, kontrolujeme výkazy práce motivujících starostů, předkládáme žádosti o proplacení k jednotlivým etapám projektu a konzultujeme ekonomická a finanční správu projektu. Cílem je věcná, formální a časová správnost všech výstupů, které jsou zasílány na Svaz.

 

PROJEKT MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE


Obec Loukov, spadající do ORP Bystřice pod Hostýnem, se zapojila do projektu “Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ r.č.projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.0001. Tento projekt je podpořen v rámci dotace z EU, Evropský sociální fond – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Nositelem projektu je Svaz měst a obcí ČR. Doba trvání je od 1. 5. 2013 do 30. 6. 2015.

Cílem projektu je posílení meziobecní spolupráce, podpoření a utužování vzájemné komunikace, definice společných cílů a potřeb, vybudování koncepce přístupu s možností vytvoření potřebné míry spolupráce. Malé týmy pracovníků, za výrazné podpory motivujících starostů z daného území a metodické podpory ze strany Svazu, umožní vytvořit ucelené materiály za jednotlivá území.

Zájmové témata jsou z oblasti předškolního a školního vzdělávání, odpadového hospodářství, sociálních služeb a volitelné oblasti.

Projekt meziobecní spolupráce je tvořen týmem motivujících starostů (Ing. Antonín Zlámal, Václav Smolka, Antonín Pařízek) a realizačním týmem ve složení koordinátor meziobecní spolupráce, pracovník pro analýzy a strategie, asistent a odborník pro vybranou samosprávnou oblast – tematický expert B (od 1. 6. 2014).

 -


O obci

Náš mapový portál

Sport v obci

Zájmová sdružení

OdkazyDatabáze firem Evropské databanky

Czechpoint

Azylový dům Vsetín