ZÁPIS DO MŠ 2015

skola

27. dubna 2015 se koná v budově MŠ zápis dětí do mateřské školy v Loukově pro školní rok 2015 – 2016.

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti podle § 34 odst. 1 školského zákona zpravidla ve věku od 3 do 6 let.
Dítě přijímá do MŠ ředitelka ZŠ a MŠ na základě písemné žádosti rodičů, kterou si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole.

Kritéria pro přijetí :
- přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky
- děti, které dovrší do 31.8. 2015 věku tří let nebo se této věkové hranici přibližují /děti narozené do 31.10. 2015/
- děti, které splňují povinné očkování
- děti, které mají v naší MŠ sourozence
- s přihlédnutím k volné kapacitě může ředitelka přijmout i dítě 2,5 leté

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí vydá ŘŠ do 30 dnů od konání zápisu.

V Loukově dne 14. 4. 2015

Jarmila Mikulíková
ředitelka ZŠ a MŠ

INFORMACE O DAŇI Z NEMOVITOSTÍ

nemovitosti

Vzhledem ke změnám průměrné ceny půdy u všech katastrů, bude známa správná daňová povinnost daně z nemovitých věcí na rok 2015 až v měsíci březnu. Žádáme proto občany, aby v měsíci lednu pouze podávali daňová přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2015 při změnách provedených v roce 2014 – prodej, nákup, dar nemovitostí.

Správná daňová povinnost u daně z nemovitých věcí k zaplacení bude známa až v březnu 2015!