POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

obec

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO LOUKOV Vás srdečně zve na VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ které se koná dne 27. 5. 2015 v 19:00 hod. na Výletišti v Libosvárech

Těšíme se na Vaši hojnou účast!

Program OZ Loukov 27. 5. 2015

1. Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Loukov
2. Majetkové záležitosti
3. Dodatek smlouvy – dopravní obslužnost
4. Dodatek smlouvy SMO ČR
5. Smlouvy o zřízení věcného břemene – E.ON
6. FKSP – vnitřní předpis
7. Zvýšení odměn členům zastupitelstva

INFORMACE O DANI Z NEMOVITOSTÍ

nemovitosti

Vzhledem ke změnám průměrné ceny půdy u všech katastrů, bude známa správná daňová povinnost daně z nemovitých věcí na rok 2015 až v měsíci březnu. Žádáme proto občany, aby v měsíci lednu pouze podávali daňová přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2015 při změnách provedených v roce 2014 – prodej, nákup, dar nemovitostí.

Správná daňová povinnost u daně z nemovitých věcí k zaplacení bude známa až v březnu 2015!