VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ


Obecní zastupitelstvo Loukov Vás srdečně zve na VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ které se koná dne 27.8.2014 v 18:00 hod. na „Výletišti“ v Libosvárech

Program:

1. Zhodnocení uplynulého volebního období

2. Diskuze

3. Závěr

SEMINÁŘ WOODBALL, KUBB A MOLKKY DOSPĚLÝCH 2014


Srdečně zveme mezi nás všechny zájemce rekreačního sportu a dobré pohody. V Loukově hrajeme tyto hry už 6 let. Jsou fyzicky nenáročné. Užíváme si je všichni bez rozdílu věku, od předškoláků po seniory.

SEMINÁŘ WOODBALL, KUBB A MOLKKY DOSPĚLÝCH 2014

Pořadatel : ASPV Loukov
Datum : 10. září 2014
Místo : Libosváry, výletiště
Zahájení : 10. září 2014  v 10:00 hod.  prezence od 9:30 hod.
Přihlášky : do 7. září 2014    florecovi@seznam.cz
Mobil : 606 503 570

Organizační zajištění : Marie Florecová
Ekonomické zajištění : Jana Kurfurstová
Lektor : Josef Florec

Účastnický poplatek :  30 Kč za jednotlivce, uhradí při prezenci

Program : Seznámení s pravidly hry Woodbyll, Kubb a Molkky, zapojení účastníků do jednotlivých her
Vezmi s sebou : sportovní oblečení i obuv

Občerstvení zajištěno.

Přihláška ke stažení  – ZDE

TJ LOUKOV OZNAMUJE


V případě zájmu založí od nového školního roku 2014-2015 florbalový klub pro mladší žáky a žákyně ve věku 6-10let. Nezávazné přihlášky podle kterých se bude rozhodovat o založení odesílejte na :  Marek Malíř,  marekmalir@seznam.cz | tel.731543735

                           

AKTUALITA O POSTUPU REALIZACE PROJEKTU


Realizační tým Projektu meziobecní spolupráce od 1.6.2014 vstoupil do 3. etapy projektu „Podpora meziobecní spolupráce“.

Doposud byly zpracovány 2 dotazníky určené představitelům obcí ORP Bystřice pod Hostýnem, které monitorovaly meziobecní spolupráci na dotčeném území.

Soustavně realizační tým pracoval na zpracování tzv.: „šablon“ tedy metodických podkladů a datových setů, které nám Svaz poskytnul ke třem dílčím rozvojovým strategiím z oblasti předškolního vzdělávání a základního školství, odpadového hospodářství a sociálních služeb. Výstupem byl ucelený souhrnný dokument včetně nástinu možných variantních návrhů směřujících k řešení problematických okruhů a potřeb daného území vycházejících z již zpracovaných analytických materiálů.

Dále byla zpracovaná rozsáhlá zpráva – tzv.: Zpráva o postupu realizace projektu, která podrobně dokumentuje postup realizace projektu od jeho počátku až do 1. Oficiálního setkání představitelů obcí, které se na našem správním území ORP uskuteční dne 17.6.2014, v obci Loukov.

Výše zmíněné setkání bude formální událostí, kde budou starostové seznámeni s dosavadními aktivitami a výstupy projektu. Důležitým bodem bude mj. výběr volitelného tématu = 4. oblasti, která bude předmětem dalšího analytického šetření v rozmezí od 1.6.2014 do 30.9.2014. V současné době jsou nejdiskutovanějšími tématy cestovní ruch a podpora zaměstnanosti.

Realizační tým plní v rámci projektu všechny kroky, ke kterým se v jednotlivých etapách Smluvní partner zavázal podpisem Smlouvy o spolupráci. Mimo jiné dokládáme měsíční monitoring činností prostřednictvím monitorovacích zpráv, kontrolujeme výkazy práce motivujících starostů, předkládáme žádosti o proplacení k jednotlivým etapám projektu a konzultujeme ekonomická a finanční správu projektu. Cílem je věcná, formální a časová správnost všech výstupů, které jsou zasílány na Svaz.

 

PROJEKT MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE


Obec Loukov, spadající do ORP Bystřice pod Hostýnem, se zapojila do projektu “Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ r.č.projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.0001. Tento projekt je podpořen v rámci dotace z EU, Evropský sociální fond – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Nositelem projektu je Svaz měst a obcí ČR. Doba trvání je od 1. 5. 2013 do 30. 6. 2015.

Cílem projektu je posílení meziobecní spolupráce, podpoření a utužování vzájemné komunikace, definice společných cílů a potřeb, vybudování koncepce přístupu s možností vytvoření potřebné míry spolupráce. Malé týmy pracovníků, za výrazné podpory motivujících starostů z daného území a metodické podpory ze strany Svazu, umožní vytvořit ucelené materiály za jednotlivá území.

Zájmové témata jsou z oblasti předškolního a školního vzdělávání, odpadového hospodářství, sociálních služeb a volitelné oblasti.

Projekt meziobecní spolupráce je tvořen týmem motivujících starostů (Ing. Antonín Zlámal, Václav Smolka, Antonín Pařízek) a realizačním týmem ve složení koordinátor meziobecní spolupráce, pracovník pro analýzy a strategie, asistent a odborník pro vybranou samosprávnou oblast – tematický expert B (od 1. 6. 2014).

 -


O obci

Náš mapový portál

Sport v obci

Zájmová sdružení

OdkazyDatabáze firem Evropské databanky

Czechpoint