PLÁNOVANÉ MĚŘIČSKÉ PRÁCE

obec

V rámci obnovy katastrálního operátu novým mapováním v katastrálním území Libosváry je nutné v nadcházejícím období přibližně od 1.2.2016 do 30.6.2016 v závislosti na počasí uskutečnit geodetická měření. V souvislosti s těmito činnostmi, které se provádějí ve veřejném zájmu, bude potřeba, aby bylo zaměstnancům Oddělení obnovy katastrálního operátu pro Zlínský kraj umožněno vstupovat nebo vjíždět služebním vozidlem v nezbytně nutném rozsahu na dotčené nemovitosti a také zabezpečit psy, případně jiné chované zvíře, aby nedošlo k nepředvídatelnému napadení zaměstnanců. Na požádání vlastníků se zaměstnanci prokážou služebním průkazem.

Ing. Antonín Zlámal
starosta obce

TURISTICKÉ ZNÁMKY

rozhledna

U příležitosti slavnostního otevření rozhledny na Kelčském Javorníku byla vydána limitovaná edice turistických známek. Známku a dále i první vydanou pohlednici zachycující rozhlednu je možno zakoupit v pracovních dnech v kanceláři obecního úřadu v Loukově.